Vespers

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk.

Lees Meer »

Middaggebed

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk.

Lees Meer »

Lauden

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk. De lauden vormen het ochtendgebed van het getijdengebed. Het woord lauden is een vernederlandsing van het Latijnse laudes, het meervoud van laus wat lof of lofprijzing betekent.

Lees Meer »

Lezingendienst

Het getijdengebed is een voortzetting van de lofzang van Christus, de hogepriester. Door het bidden van de psalmen wordt het gebed van Christus tot de Vader voortgezet door de kerk.

Lees Meer »

Kruisweg

Het bidden van de kruisweg stelt de gelovige in staat stil te staan bij de belangrijkste gebeurtenissen van de lijdensweg van Christus aan de hand van 14 kruiswegstaties.

Lees Meer »

Rozenkrans

Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen.

Lees Meer »

Biddende Moeders

Met het programma Biddende Moeders geven we aan onze luisteraars de mogelijkheid om zich te verenigen met de zorgen die vele moeders (en ook vaders natuurlijk) met zich meedragen.

Lees Meer »

Liturgische Kalender

De paginanummers om de getijdengebeden mee te volgen in het Groot Getijdenboek. De heilige van de dag en de schriftlezingen uit de liturgie van de dag.

Lees Meer »
Menu sluiten