Rijkdom van het Geloof

In het programma Rijkdom van het geloof wordt vanuit de grote geestelijke schat van de Kerk die we terugvinden in de teksten van de geestelijke meesters telkens een ander thema belicht.

Lees Meer »

De Kerk Spreekt

De Kerk Spreekt laat u luisteren naar vertalingen van belangrijke teksten van het Kerkelijke leergezag.

Ontdek samen met ons hoe de Kerk, als een liefhebbende moeder, door de eeuwen heen haar kinderen heeft geholpen naar heiligheid.

Lees Meer »
Mystieke lectuur

Mystieke Lectuur

In deze uitzendingen zet Priester Paul Vanderstuyft de relatie die we tot God hebben in de aandacht. Hij doet dit aan de hand van mystieke werken. De uitgeschreven teksten van de uitzendingen kan u terugvinden op vzw.jan-van-ruusbroec.4god.be

Lees Meer »

Talitakoem

In Talitakoem kan u twee keer per maand een nieuwe catechese voor de jeugd verwachten. Zuster Marie-Jeanne is zuster Annuntiate met een groot hart voor de Evangelisatie.

Lees Meer »

Het Woord Spreekt

In het programma Het Woord spreekt kan u luisteren naar duiding bij een passage uit de Heilige Schrift. Dit programma wordt gebracht door de programmadirecteur van Radio Maria, priester Karlo Tyberghien.

Lees Meer »

Verhalen van Sint Jozef

Authentieke verhalen, teksten door Heiligen geschreven om de deugden van de heilige Jozef en zijn diepe verbondenheid met God weer te geven, gebeden die u helpen in al uw noden wisselen elkaar af in het programma Verhalen van Sint Jozef.

Lees Meer »

Religieuze Poëzie

In Religieuze Poëzie hoort u een bezinnende commentaar van pr. Dirk Van der Linden bij enkele religieuze poëtische teksten.

Lees Meer »

Heiligen Getuigen

Tijdens Heiligen Getuigen laten we die mannen en vrouwen die op heroïsche wijze Jezus hebben nagevolgd in hun leven aan het woord. Hun getuigenis, vaak in boekvorm gegoten, kan ons allen inspireren om met de genade van God op weg te gaan naar heiligheid.

Lees Meer »

Catechismus

Dit programma geeft duiding bij de inhoud van het Katholieke Geloof. Elke dag laat Catechismus de luisteraars iets ontdekken uit de rijkdom (en soms ook de armoede) van 20 eeuwen christelijke geloofsbeleving.

Lees Meer »