Welkom bij Radio Maria

Radio Maria is een jonge radiozender die heel Vlaanderen wil bereiken om het Woord van God te laten weerklinken. Op onze frequenties heeft u een zeer gevarieerd programma.

Een eerste plaats wordt gegeven aan het gebed. Om Jezus te leren kennen moet men een relatie met Hem opbouwen. Dit gebeurt door het gebed.

“Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Rom 10, 17)

Ten tweede maken we plaats vrij om de missie van Jezus te verduidelijken door informatieve programma’s. Hierbij geven we de stem aan de Katholieke Kerk.

Ten derde proberen we ook een programmering te verzorgen die ingaat op wat de mensen bezighoudt in het alledaagse leven.

Wees dus van harte welkom op onze website. Radio Maria wenst allen een ware geloofservaring te geven om zo te erkennen dat Jezus Christus ons leven zin geeft.