Vacatures

 

Onze organisatie

Radio Maria is een internationaal netwerk van katholieke radiozenders dat aanwezig is in meer dan 70 landen. In Vlaanderen bereiken we dagelijks vele tienduizenden luisteraars met een gevarieerd programma. Onze hoofdstudio bevindt zich in Leuven. De vaste ploeg van Radio Maria bestaat momenteel uit 9 personen en we kunnen rekenen op de medewerking van een honderdtal vrijwilligers. Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

Redactiemedewerker

Je taken

 • Je krijgt de verantwoordelijkheid voor het redactiewerk van enkele nieuwe radioprogramma’s.
 • Je helpt mee onze webpagina up-to-date te houden, en Radio Maria te promoten via de sociale media.
 • Op de hoofdvestiging te Leuven word je mee ingeschakeld in onze dagdagelijkse activiteiten (onthaal, telefoongesprekken, bestellingen verwerken, live-gebedsmomenten,…).

Je profiel

 • Je beleeft je christen-zijn met vreugde en overtuiging, en met respect voor de christelijke waarden en de katholieke leer.
 • Je bent perfect tweetalig (NL/FR).
 • Je kan zelfstandig taken uitvoeren met zin voor verantwoordelijkheid en in nauw overleg met de programmadirecteur.
 • Je hebt organisatietalent en kan planmatig werken, alleen of in team.
 • Je bent flexibel in de invulling van je werktijd naar locatie en timing.
 • Je bent thuis in het gebruik van de sociale media. Je hebt enige ervaring van webdesign of bent bereid er kennis van op te doen.
 • Je bent vertrouwd met de courante Office 365 toepassingen en Adobe Audition. Technische vaardigheden en ervaring vormen een troef.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod

 • Een concrete opportuniteit om dagelijks mee te bouwen aan de Kerk in een aangename en vriendschappelijke werksfeer.
 • Je werkt in een radionetwerk van internationale omvang.
 • Je kan rekenen op de nodige opleiding en begeleiding voor het werken met de specifieke radioapparatuur.
 • Naast het loon voorzien we ook maaltijdcheques en vergoeding woon-werkverkeer.
 • Radio Maria stelt een auto ter beschikking voor werk-gerelateerde verplaatsingen.

Interesse?

Solliciteren kan door je cv en motivatiebrief door te sturen naar karlo.tyberghien@radiomaria.be

Notre organisation

Radio Maria est un réseau international des radios catholiques présentes dans plus de 70 pays. En Flandre, nous touchons chaque jour plusieurs dizaines de milliers d’auditeurs avec un programme varié. En Wallonie, nous cherchons à démarrer. Notre studio principal est situé à Louvain. L’équipe permanente de Radio Maria se compose actuellement de 9 personnes et nous pouvons compter sur la collaboration d’une centaine de bénévoles. Pour renforcer notre équipe, et pour démarrer une équipe francophone, nous recherchons un:

Assistant de rédaction

Vos tâches

 • Vous serez responsable de l’édition de plusieurs nouvelles émissions sur la radio.
 • Vous contribuerez à la mise à jour de notre page web et à la promotion de Radio Maria par le biais des médias sociaux.
 • Au siège de Louvain, vous participerez à nos activités quotidiennes (accueil, appels téléphoniques, traitement des commandes, moments de prière en direct, etc.)

Votre profil

 • Vous vivez votre foi avec joie et conviction, et dans le respect des valeurs chrétiennes et de l’enseignement catholique.
 • Vous êtes parfaitement bilingue (FR/NL)
 • Vous êtes capable de réaliser des tâches de manière autonome, avec un sens des responsabilités et en étroite collaboration avec le directeur.
 • Vous avez le sens de l’organisation et pouvez travailler systématiquement, seul ou en équipe.
 • Vous êtes flexible avec vos horaires de travail en fonction du lieu et du moment.
 • Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des médias sociaux. Vous avez une certaine expérience de la conception de sites Web ou vous souhaitez acquérir des connaissances dans ce domaine.
 • Vous connaissez les applications actuelles d’Office 365 et Adobe Audition. Les compétences et l’expérience techniques sont un atout.
 • Vous avez de bonnes capacités de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
 • Vous êtes titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
 • Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B.

Notre offre

 • Une opportunité concrète de contribuer à la construction de l’Église au quotidien dans une ambiance de travail agréable et conviviale.
 • Vous travaillerez dans un réseau radio d’envergure internationale.
 • Vous pouvez compter sur la formation et les conseils nécessaires pour travailler avec la technologie radiophonique.
 • En plus du salaire, nous fournissons également des chèques-repas et une indemnité de déplacement.
 • Radio Maria met à disposition une voiture pour les déplacements liés au travail.

Intéressé ?

Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à karlo.tyberghien@radiomaria.be.

 

Menu sluiten