De geheimen van de rozenkrans

De blijde geheimen

 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
 3. Jezus wordt geboren in de stal.
 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen

 1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
 2. Jezus wordt gegeseld.
 3. Jezus wordt met doornen gekroond.
 4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
 5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen

 1. Jezus verrijst uit de doden.
 2. Jezus stijgt op ten hemel.
 3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
 4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

De geheimen van het licht

 1. De doop van Jezus in de Jordaan.
 2. De openbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana.
 3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
 4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
 5. De instelling door Jezus van de Eucharistie