De 14 staties van de kruisweg

 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
 2. Jezus neemt het Kruis op zijn schouders
 3. Jezus valt voor de eerste maal onder het Kruis
 4. Jezus ontmoet zijn heilige Moeder Maria
 5. Simon van Cyrene helpt Jezus het Kruis te dragen
 6. Veronica droogt met een doek het aangezicht van Jezus af
 7. Jezus valt voor de tweede maal onder het Kruis
 8. Jezus troost de vrouwen van Jeruzalem
 9. Jezus valt voor de derde maal onder het Kruis
 10. Jezus wordt ontdaan van zijn kledij
 11. Jezus wordt aan het Kruis genageld
 12. Jezus sterft aan het Kruis
 13. Jezus wordt van het Kruis gehaald en teruggegeven aan zijn heilige Moeder Maria
 14. Jezus wordt in het graf gelegd