5 krachtige Bijbelverzen voor als je je waardeloos voelt, 2024 is een jaar van gebed en over Rerum Novarum

Soms hebben we in het leven momenten dat we ons volkomen waardeloos voelen. We kunnen ons afvragen waar we mee bezig zijn en waarom. Toch is het belangrijk om niet te wanhopen. Deze wijze woorden uit de Heilige Schrift herinneren ons aan onze inherente waarde, ons doel en de onvoorwaardelijke liefde die God voor ieder van ons heeft. Ze dienen als krachtige bronnen van troost en bemoediging tijdens de momenten dat je het gevoel hebt dat je van weinig waarde bent voor jezelf en voor anderen.

(…) en ik loof U in het besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel, een wonder is wat Gij schiep. Mijn wezen kent Gij volkomen.
– Psalm 139, 14

Dit vers herinnert ons eraan dat we angstig en wonderbaarlijk gemaakt zijn door God. Het onderstreept onze intrinsieke waarde en uniciteit in Zijn ogen, wat gevoelens van waardeloosheid kan bestrijden.

(…) zo kostbaar zijt gij in mijn ogen, zo waardevol: Ik heb u lief. Andere mensen geef Ik in uw plaats en volken in ruil voor uw leven.
– Jesaja 43, 4

God benadrukt onze waarde en onze waarde voor Hem, zozeer zelfs dat Hij bereid is om voor ons volken te ruilen. Dit vers benadrukt Zijn diepe liefde en achting voor ieder van ons.

Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst.
– Jeremia 29, 11

God heeft een doelgericht plan voor ons leven, gevuld met hoop en een mooie toekomst, zoals deze passage aangeeft. Het herinnert ons eraan dat onze waarde niet wordt bepaald door onze omstandigheden, maar door Gods bedoelingen met ons.

Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft.
– Efeziërs 2, 10

Deze wijze woorden benadrukken onze identiteit als Gods meesterwerk, geschapen voor een specifiek doel. Het herinnert ons eraan dat we waardevol zijn omdat we deel uitmaken van Gods goddelijke ontwerp, met een betekenisvolle rol in Zijn koninkrijk.

Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.
– Romeinen 8, 38-39

Tot slot verzekert deze passage ons van de onwrikbare, onvoorwaardelijke liefde van God. Hoe we ons ook voelen over onszelf, niets kan ons scheiden van Zijn liefde en bevestigt onze waardigheid en betekenis in Zijn ogen.

Begin november kondigde Paus Franciscus aan dat het jaar 2024, ter voorbereiding op het Jubileumjaar 2025, gewijd zou zijn aan gebed voor katholieken over de hele wereld. Hoe kunnen we in praktijk invulling geven aan deze oproep om gebed een centraal onderdeel van ons leven te maken? We overlopen samen een paar manieren, enkele tips, waarop we in dit jaar van gebed een consistente gewoonte van gebed kunnen opbouwen.

Ook gaan we het vandaag hebben over ‘de Kerk spreekt’. We starten vandaag met het voorlezen van een nieuw document: ‘Rerum novarum’. Meer informatie kan u verkrijgen bij ‘de Kerk spreekt’.

De Bijbelvers voor vandaag is de volgende:

Heer, ik stel mijn vertrouwen op U.
– Ps 55, 24

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
5 krachtige Bijbelverzen voor als je je waardeloos voelt, 2024 is een jaar van gebed en over Rerum Novarum
Loading
/

Een reactie achterlaten