Het visioen van zuster Faustina op de 1ste zondag van de vastentijd, over Francisco en Jacinta Marto die we vandaag gedenken en over een moederretraite

De devotie van de Goddelijke Barmhartigheid die door de heilige Faustina gepromoot werd, werd haar -bij toeval?- geopenbaard op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd. Heilige Zuster Faustina noteert de datum van haar visioen van Jezus op zondag 22 februari 1931, wat de zondag na Aswoensdag van dat jaar zou zijn geweest. In haar dagboek legt ze uit wat er op die zondagavond gebeurde.

‘s Avonds, toen ik in mijn cel zat, zag ik de Heer Jezus gekleed in een wit gewaad. Eén hand was opgeheven als zegenend gebaar, de andere raakte het gewaad bij de borst aan. Van onder het gewaad, iets opzij getrokken bij de borst, kwamen twee grote stralen, de ene rood en de andere bleek. (…) Na een tijdje zei Jezus tegen me: “Schilder een beeld volgens het patroon dat je ziet, met de ondertekening: Jezus, ik vertrouw op U.

– Dagboek van zuster Faustina, 47

 

Op 20 februari gedenken we de heiligen Francisco en Jacinta Marto! We staan stil bij hun korte leven.

Afgezien van de wonderbaarlijke visioenen in Fatima deden de drie herderskinderen er alles aan om de woorden van de Allerheiligste Moeder op te volgen en zich te wijden aan een leven van oprechte devotie.
Vooral de heilige Francisco was zeer toegewijd aan de Eucharistie en bracht uren door voor het Allerheiligste.
Donal Anthony Foley, theoloog, verteld: “Lucia vertelt ons dat Francisco op weg naar school, zodra ze in Fatima waren, soms tegen haar zei: ‘Luister! Jij gaat naar school en ik blijf hier in de kerk, dicht bij de verborgen Jezus. Het heeft voor mij geen zin om te leren lezen, want ik ga binnenkort naar de hemel. Als je naar huis gaat, kom dan hier en roep me”. Francisco zat vaak urenlang in de kerk om Jezus te aanbidden, verborgen in de Eucharistie. Pas vlak voor zijn dood kon hij de Heilige Communie ontvangen.

Pater Robert J. Fox legde enkele jaren voor zijn dood uit: “Nadat hij de verborgen Jezus had ontvangen, lag hij lange tijd met gesloten ogen en dankte God’. ‘Vandaag’, zei hij tegen Jacinta, die aan dezelfde ziekte leed, ‘ben ik gelukkiger dan jij, want ik heb de verborgen Jezus in mijn hart!
Hoewel hij op de jonge leeftijd van 10 jaar stierf, had hij een zuiver geloof, vol liefde en wist hij in zijn hart dat Jezus aanwezig was in de Eucharistie.

 

De Heilige Vader nodigt de kardinalen die in Rome wonen, de hoofden van de kloosters en de oversten van de Romeinse Curie uit om op persoonlijke titel een periode van Geestelijke Oefeningen te doen, waarbij ze hun werk opschorten en zich verzamelen in gebed in de eerste week van de vastentijd: van zondagmiddag 18 februari tot vrijdagmiddag 23 februari.

Na het bidden van het Angelus op zondag 18 februari, noemde de paus zijn retraite en hoe deze plaatsvindt in het Jaar van Gebed:

Vanmiddag beginnen we samen met medewerkers van de Curie aan de Geestelijke Oefeningen. Ik nodig gemeenschappen en gelovigen uit om in deze veertigdagentijd en in dit jaar van voorbereiding op het Jubeljaar, dat het “Jaar van Gebed” is, specifieke momenten in te wijden om samen te komen in de aanwezigheid van de Heer.
– Paus Franciscus

O God van onveranderlijke kracht en eeuwig licht: Kijk gunstig naar Uw hele Kerk, dat wonderbaarlijke en heilige mysterie; en door de rustige werking van Uw eeuwige voorzienigheid volbreng in haar het werk voor de verlossing van de mensen, en laat de hele wereld voelen en zien dat de dingen die omlaag werden gehaald, worden verheven, dat de dingen die oud waren, nieuw worden gemaakt, en dat alle dingen tot volmaaktheid worden gebracht door Hem door wie alle dingen werden gemaakt, ja, Uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Amen.

– Gebed voor de Kerk van het Ordinariaat van de Stoel van Sint Pieter

Ook dit jaar is er Moederretraite. We spreken over deze retraite met Hilde Somers, medeorganisator van dit evenement.

  • Geestelijke begeleiding: Priester Edward Janssens, rector van de Pius X-kapel in Moerzeke en verantwoordelijke voor de pastoraal bij het graf van de zalige priester Poppe
  • Thema van de retraite: Met Theresia van Lisieux naar Priester Edward Poppe – catecheet en apostel van Vlaanderen
  • Locatie: in het klooster van de Zusters van Liefde te Kortemark
  • Datum: van 8 tot en met 10 maart 2024

Waarschijnlijk ken je het gevoel wel van druk, druk, druk… Je wilt het allemaal zo goed mogelijk doen; de zorg voor je man, je kind(eren), je huishouden en wellicht daarnaast nog een veeleisende baan of het nodige vrijwilligerswerk. Hoewel je dit allemaal probeert te doen vanuit je gelovige achtergrond bemerk je dat het niet altijd even eenvoudig is om tijd vrij te maken voor je relatie met God.

Er kunnen zo’n 15 tot 18 moeders deelnemen. De moederretraite wordt begeleid door een Rooms-Katholiek priester. Hij neemt de groep mee de stilte in op vrijdagavond en verzorgt een vijftal korte conferenties gedurende het weekend. Daarnaast is hij beschikbaar voor een persoonlijk (biecht)gesprek. De stilte eindigt met het middagmaal op zondag.

Herken je het gevoel van Martha maar wil je ook graag meer een Maria zijn? Geef je dan op voor de moederretraite! Meer informatie kan u hier vinden.

Laat mij kleiner worden

Laat mij kleiner worden en word Gij groter in mij,
opdat ik het niet zou zijn die bid,
opdat ik het niet zou zijn die werk,
opdat ik het niet zou zijn die bemin,
opdat ik het niet zou zijn die leef,
maar Gij in mij.

Edward Poppe

De Bijbelvers voor vandaag:

God heeft ons een geest geschonken van kracht, liefde en bezonnenheid.
– 2 Tim 1, 7

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Het visioen van zuster Faustina op de 1ste zondag van de vastentijd, over Francisco en Jacinta Marto die we vandaag gedenken en over een moederretraite
Loading
/

Een reactie achterlaten