21 Koptische heiligen geëerd op 15 februari, homilie Paus Franciscus op Aswoensdag en tips om nieuwe gewoontes op te bouwen tijdens vastentijd!

© Tony Rezk – 21 Koptische heiligen

Op 15 februari 2015 werden 21 christelijke arbeiders, van wie 20 koptisch-orthodoxen en één Ghanees, vermoord door de organisatie Islamitische Staat op een strand in Libië.
ISIS gaf toen video’s en beelden vrij van hun moord, allemaal geknield op een strand met oranje jumpsuits aan. Op de video is te horen dat velen van hen voor hun dood uitriepen: “O Heer Jezus!”

Het was duidelijk dat hun geloof een grote rol speelde in hun martelaarschap. Zes dagen later kondigde patriarch Tawadros II aan dat hun namen werden opgenomen in het “Synaxarium”, het oosterse equivalent van het Romeinse martyrologium.

In een gebaar van eenheid en solidariteit kondigde paus Franciscus op 11 mei 2023 in het bijzijn van patriarch Tawadros II aan dat deze 21 Koptische heiligen zouden worden opgenomen in het Romeinse martyrologie. Dit betekent dat deze heiligen van de Koptische Kerk nu “heiligen” zijn in de Romeinse ritus en in de liturgie op 15 februari gevierd kunnen worden.

 

Gisteren kon u op Radio Maria de Aswoensdagviering met Paus Franciscus mee volgen, rechtstreeks uitgezonden vanuit Rome. Vandaag staan we stil bij de homilie!

Als je aalmoezen geeft, bidt of vast, zorg er dan voor dat je dit in het verborgene doet, want je Vader ziet in het verborgene (vgl. Mt 6,4). “Ga naar je kamer”: dit is de uitnodiging die Jezus tot ieder van ons richt aan het begin van de vastenreis.

Naar je kamer gaan betekent terugkeren naar je hart, zoals de profeet Joël vermaant (vgl. Joël 2,12). Het betekent een reis van buiten naar binnen, zodat ons hele leven, inclusief onze relatie met God, niet gereduceerd wordt tot louter uiterlijk vertoon, een lijst zonder afbeelding, een omhulsel van de ziel, maar van binnenuit geboren wordt en de bewegingen van ons hart weerspiegelt, onze diepste verlangens, onze gedachten, onze gevoelens, de kern van onze persoon.

De vastentijd dompelt ons dus onder in een bad van zuivering en zelfreiniging: het helpt ons alle cosmetica te verwijderen die we gebruiken om er toonbaar uit te zien, beter dan we in werkelijkheid zijn. Teruggaan naar het hart betekent teruggaan naar ons ware zelf en het te presenteren zoals het is, naakt en weerloos, in de ogen van God. Het betekent in onszelf kijken en onze echte identiteit erkennen, de maskers verwijderen die we zo vaak dragen, het hectische tempo van ons leven vertragen en het leven en de waarheid van wie we zijn omarmen. Het leven is geen toneelstuk; de vastentijd nodigt ons uit om van het toneel af te komen en terug te keren naar het hart, naar de realiteit van wie we zijn: een terugkeer naar het hart en de waarheid.

Daarom ontvangen we vanavond, in een geest van gebed en nederigheid, as op ons hoofd. Dit gebaar is bedoeld om ons te herinneren aan de ultieme realiteit van ons leven: dat we stof zijn en dat ons leven als een ademtocht voorbijgaat (vgl. Ps 39,6; 144,4). Toch staat de Heer – hij en hij alleen – niet toe dat het verdwijnt; hij verzamelt en vormt het stof dat we zijn, zodat het niet wordt weggevaagd door de wind van het leven of wegzinkt in de afgrond van de dood.

De as op ons hoofd nodigt ons uit om het geheim van het leven te herontdekken. Ze vertellen ons dat zolang we ons hart blijven afschermen en ons achter een masker verbergen, om onoverwinnelijk te lijken, we leeg en dor zullen zijn van binnen.  Wanneer we daarentegen de moed hebben om ons hoofd te buigen om naar binnen te kijken, zullen we de aanwezigheid van God ontdekken die van ons houdt en altijd van ons gehouden heeft. Eindelijk zullen de schilden die je voor jezelf hebt gebouwd doorbroken worden en zul je je geliefd voelen met een eeuwige liefde.

Zuster, broeder, ik, jij, ieder van ons wordt bemind met een eeuwige liefde.  We zijn as waarop God zijn levensadem heeft geblazen, we zijn de aarde die hij met zijn eigen handen heeft gevormd (vgl. Gen 2,7; Ps 119,73), stof waaruit we zullen oprijzen voor een leven zonder einde dat voor ons van alle eeuwigheid is voorbereid (vgl. Jes 26,9). En als in de as die we zijn het vuur van de liefde van God brandt, dan zullen we ontdekken dat we inderdaad door die liefde gevormd zijn en geroepen zijn om op onze beurt anderen lief te hebben. Om de broeders en zusters om ons heen lief te hebben, om rekening te houden met anderen, om compassie te voelen, om barmhartigheid te tonen, om alles wat we zijn en alles wat we hebben te delen met hen die het nodig hebben. Het geven van aalmoezen, bidden en vasten zijn geen uiterlijke praktijken; het zijn wegen die naar het hart leiden, naar de kern van het christelijke leven. Ze doen ons beseffen dat we as zijn die door God bemind wordt, en ze stellen ons in staat om die liefde uit te strooien over de “as” van zoveel situaties in ons dagelijks leven, zodat daarin hoop, vertrouwen en vreugde herboren kunnen worden.

– Paus Franciscus tijdens zijn homilie op Aswoensdag 2024

©Vatican Media – Foto van Paus Franciscus tijdens de Aswoensdagviering in 2023

De vastentijd is het seizoen waarin we allemaal onvermijdelijk proberen de volgende stap te zetten naar een radicale transformatie van onszelf, ons geloof te verdiepen om zo dichter bij Jezus te komen. En hoewel we allemaal een aantal behoorlijk succesvolle en minder succesvollen vastentijden hebben gehad, is het ook waar dat groei een langzaam, meestal onzichtbaar, proces is. Het goede is dat de vruchten van de vastentijd een leven lang kunnen blijven hangen, maar alleen als we de uitdagingen van de vastentijd proberen omzetten in gewoonten. In feite impliceert de vastentijd het opbouwen van positieve gewoonten die ons leven het hele jaar door verrijken. Het klinkt misschien naïef voor sommigen, maar een “Goede Gewoonten Challenge” kan een leuke en boeiende manier zijn om precies dat te doen, individueel of als gezin. Radio Maria kan ons daarbij helpen!

Stap 1: Kies je focus

Welke gebieden van je leven wil (of moet) je verbeteren? Overweeg deze voorbeelden:

  • Spirituele gewoonten: Dagelijks de Schrift lezen, deelnemen aan gebedsgroepen – misschien zelfs weer de wekelijkse mis bijwonen?
  • Persoonlijke groei: Beoefenen van dankbaarheid, tijd doorbrengen in de natuur, inhalen van lezingen of persoonlijke vorming.
  • Familiewaarden: Gezinsmaaltijden delen, samen dienstbaar zijn, regelmatig bidden – of er gewoon zijn voor je gezin kan voor sommigen een grote verandering zijn.

Stap 2: Bepaal de uitdaging

  • Bepaal de duur (wekelijks, maandelijks, de hele vastentijd) en kies het niveau van inzet. Ga je één nieuwe gewoonte uitproberen of meerdere? Zorg ervoor dat het haalbaar blijft om ontmoediging te voorkomen.

Stap 3: Maak het boeiend

  • Visualiseer je doelen: Je kunt gemakkelijk een soort Habit Tracker maken, een soort checklist waarmee je kunt zien hoe ver je al bent – je kan makkelijk een soort dagboek bijhouden!
  • Vrienden betrekken: Werk samen met familieleden of vrienden voor steun en verantwoording. Doelen delen met je kinderen kan heel leuk zijn, als een andere manier om een band op te bouwen. Misschien een aantal overbodige taken op te geven om dingen te doen die een heel andere waarde hebben: tijd samen doorbrengen met je gezin.
  • Nogmaals, betrek de kinderen erbij: Pas je eigen uitdagingen aan aan hun leeftijd en interesses. Creëer leuke activiteiten rond de gewoonten. Het is indrukwekkend hoe het samen doen van vriendelijke daden karakter kan opbouwen.

Stap 4: Omarm flexibiliteit

Het leven werpt onverwachte dingen op. Heel veel zelfs. Als je een dag mist of het moeilijk hebt, raak dan niet ontmoedigd. Pas je aan, vergeef jezelf en zet je opnieuw in voor je doel.

Stap 5: Na de vastentijd

Onthoud dat het tijd kost om gewoonten te stollen. De vastentijd is een unieke springplank die ons in staat stelt om positieve veranderingen in onze normale routines op te nemen.

Je kunt (en moet) inspiratie zoeken in katholieke bronnen: verhalen van heiligen, bijbelverzen of je favoriete spirituele lezingen. Als je die niet hebt, vraag het dan aan je geestelijk begeleider. Als je geen geestelijk begeleider hebt, zoek er dan een – als onderdeel van je uitdaging. Radio Maria biedt je veel aan, zowel op de radio als in podcast:

Kortom, geef deze vastentijd niet zomaar dingen op, maar voeg er andere aan toe. Daag jezelf uit om iets zinvols te winnen: de blijvende beoefening van goede gewoonten die je leven verheffen en je geloof versterken en dus ook je band met Jezus Christus. En doe dit ook samen met je gezin, met je kinderen, met je vrienden.

De Bijbelvers voor vandaag is de volgende:

Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.

– Jak 5, 16

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
21 Koptische heiligen geëerd op 15 februari, homilie Paus Franciscus op Aswoensdag en tips om nieuwe gewoontes op te bouwen tijdens vastentijd!
Loading
/

Een reactie achterlaten