Christus altijd verwachten en verwelkomen

Een verandering in het handelen moet voorafgaan door een verandering in de manier van denken, dat wil zeggen door een verandering in het geloof.

Dat zegt p. Raniero Cantalamessa ofmcap., de predikant van het Pauselijk Huis, in zijn eerste Vastenpreek 2018 voor de paus en de leden van de Curie, op vrijdag 23 februari in de kapel Redemptoris Mater in het Vaticaan.

Waarom deze vastenpreek, beste luisteraars, in een reeks uitzendingen over de Openbaring? De reden van mijn keuze is dat een theoretische uiteenzetting over een geloofsthema mij maar zinvol lijkt als we daar praktische consequenties uit halen.

Waarom is het nuttig te weten dat de antichrist alomtegenwoordig is in de geschiedenis?
Waarom is het nuttig te weten dat ik en elke gelovige onder zijn invloed staan?
Waarom is het nuttig te weten dat Christus van alle tijden is en altijd de Komende is – in het verleden, het heden en de toekomst?

Omdat het voor een gelovige levensnoodzakelijk is Christus altijd te verwachten en te verwelkomen. Eerst en vooral in ons persoonlijk leven, om Hem dan door ons geloof en onze bekering uit te stralen in ons doen en laten en zo dank zij Hem, grenzeloos en tijdloos vruchtbaar te zijn.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Christus altijd verwachten en verwelkomen
/

Een reactie achterlaten

Menu sluiten