Een exegeet over de Apocalyps

In vorige uitzending kwam de traditionele katholieke visie ter sprake over de paroesie of het einde der tijden met de wederkomst van Christus en het laatste oordeel. Pater Mollat, jezuïet en gewezen professor aan de Sorbonne, vat ze als volgt samen. De eerste komst van Christus had plaats met het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus, de ineenstorting van Israël en de stichting van de Kerk. In die Kerk blijft Jezus aanwezig. Bij de wederkomst van Christus op het einde der tijden, zal het Rijk van God definitief gevestigd worden.

Nu laten we een exegeet aan het woord die een specifieke interpretatie heeft van de Apocalyps, namelijk Eugenio Corsini , geboren in 1924, ondertussen professor emeritus aan de universiteit van Turijn in Italië. We inspireren ons aan zijn boek « L’Apocalisse », (uitgegeven door) Edition du Seuil, 1980.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Een exegeet over de Apocalyps
/

Een reactie achterlaten

Menu sluiten