Wie was de heilige Athanasius, Kerkvader? En welke projecten ondersteunen we dit jaar met onze Mariathon?

Vandaag, 2 mei, vieren we het feest van de heilige Athanasius, Kerkvader. Terwijl er in de moderne tijd veel aandacht wordt besteed aan de boetetijd van de vastentijd, wordt de vreugdevolle tijd van Pasen door velen van ons vaak verwaarloosd. We besteden 40 dagen aan vasten en bidden, maar vergeten dan dat Pasen bedoeld is om 50 dagen van vreugde en geestelijke vernieuwing te zijn. De heilige Athanasius kende dit spirituele principe goed in de 4e eeuw en schreef rond het jaar 340 een brief die de vreugde van Pasen beschrijft. Hij begint de brief met de herinnering dat deze tijd van het jaar er een is van “festival naar festival” gaan:

Broeders, hoe fijn is het om van feest naar feest te gaan, van gebed naar gebed, van heilige dag naar heilige dag. De tijd is nu gekomen dat we een nieuw begin ingaan: de verkondiging van het gezegende Pascha, waarin de Heer werd geofferd.

Vandaag (2 mei) is het feest van de “Vader van de Orthodoxie”, de heilige Athanasius van Alexandrië. Hij is algemeen bekend vanwege zijn lange strijd tegen het arianisme en zijn standvastige verdediging van de menswording. Athanasius was niet bang om koste wat het kost de waarheid te verdedigen, wat hem in de problemen bracht met vier verschillende keizers en veel van zijn broederbisschoppen. Hij werd in totaal vijf keer verbannen, wat gelijk staat aan 17 jaar van zijn bisschopsambt.

Zijn inspanningen wonnen uiteindelijk en de bisschoppen op het Concilie van Nicea waren het eens met Athanasius en Sint Nicolaas en veroordeelden de ketter Arias. Naar verluidt sloeg Sint Nicolaas Arias in het gezicht tijdens zijn toespraak op het Concilie omdat hij niet kon toestaan dat Arias ketterij bleef verspreiden.

Athanasius is ook bekend om zijn verhandeling over de Incarnatie (Incarnatione), die zelfs de aandacht trok van de Britse auteur C.S. Lewis. Hij schreef een inleiding bij een editie van het boek en zei:

Toen ik voor het eerst zijn de Incarnatione opensloeg, ontdekte ik al snel dat ik een meesterwerk aan het lezen was … want alleen een meesterbrein zou zo diep over een onderwerp hebben kunnen schrijven met zo’n klassieke eenvoud.

Om ons te helpen het leven van St. Athanasius en het meesterlijke werk van de ‘Incarnatione’ te waarderen, volgen hier 10 inspirerende citaten van een kerkvader wiens voorbeeld van opkomen voor de waarheid vandaag de dag nog steeds relevant is:

1) Christenen, in plaats van zich te bewapenen met zwaarden, strekken hun handen uit in gebed.
2) De heilige en geïnspireerde Schrift is uit zichzelf voldoende voor de verkondiging van de waarheid.
3) Jezus werd wat wij zijn, zodat Hij ons kon maken tot wat Hij is.
4) Je kunt in anderen niet recht zetten wat in jezelf krom is.
5) Evenzo moet iedereen die de geest van de heilige schrijvers wil begrijpen eerst zijn eigen leven reinigen en de heiligen benaderen door hun daden na te doen.
6) Want inderdaad, alles rondom is wonderbaarlijk, en overal waar de mens zijn blik wendt, ziet hij de Godheid van het Woord en wordt hij met ontzag geslagen.
7) De aanwezigheid en de liefde van het Woord hadden hen tot bestaan geroepen; daarom was het onvermijdelijk, toen zij de kennis van God verloren, dat zij daarmee ook het bestaan verloren; want alleen God bestaat, het kwade is niet-zijn, de ontkenning en antithese van het goede.
8) Want wat heeft het schepsel aan het bestaan als het zijn Maker niet kan kennen?
9) De Griekse filosofen hebben veel werken met overtuigingskracht en veel vaardigheid in woorden samengesteld; maar wat voor vrucht hebben zij daarvoor gehad zoals het kruis van Christus? Hun wijze gedachten waren overtuigend genoeg totdat zij stierven.
10) Zelfs aan het kruis verborg hij zich niet voor het zicht, maar liet hij de hele schepping getuigen van de aanwezigheid van haar Maker.

Wenst u meer te leren over de heilige Athanasius? U kan een uitzending van ‘de Kerkvaders’ over hem herbeluisteren via deze link.

We hebben het ook over onze Mariathon. Op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei van 7u tot 21u30 houden we onze Mariathon voor de noden van de Wereldfamilie van Radio Maria. Maar wat zijn die noden? We overlopen alle projecten in ons programma ‘De wereld van Radio Maria’ maar willen via deze uitzending in het bijzonder de projecten voorstellen die wij dit jaar zullen steunen en we daarom ook uw steun vragen.

Eerst en vooral staat gebed centraal tijdens de Mariathon. Wilt u deel uit maken van de grote gebedsketting van Radio Maria? U kan hier meer informatie terugvinden. Van 6 mei tot en met 14 mei zullen we ook een noveengebed bidden tot de heilige Jozef, voor het welslagen van onze Mariathon. Bidt u met ons mee?

O Gezegende Jozef,

Wij hebben onze missie opgedragen aan de allerheiligste Maagd Maria,
en nu vragen wij vol vertrouwen om uw vaderlijke bescherming.

Bescherm de grote familie van luisteraars van Radio Maria,
in het bijzonder de zieken, zij die lijden en de stervenden.

Bescherm de vrijwilligers en medewerkers
en vergezel hen tijdens hun dienst in de wijngaard van de Heer.

Leid ons allen op het pad van heiligheid en bewaar ons in de geest van
eenheid, liefde, evangelisatie en opoffering.

Bescherm ons, onze studio’s, ons materiaal,
en houd ons ver van alle gevaar en van het kwade.

Help ons om goede en trouwe rentmeesters te zijn
van de middelen en mogelijkheden die ons zijn toevertrouwd, zodat alles vruchtbaar mag zijn voor het Koninkrijk van God.

Wij vertrouwen u de wereldwijde groei en uitbreiding van Radio Maria toe.

Ga ons voor en leid ons ook naar nieuwe landen en streken,
overal waar er nood is.

Heilige Jozef, net zoals u de heilige Familie hebt geleid en beschermd door alle gevaren heen,
gids ook de Wereldfamilie van Radio Maria door deze tijden.
Kijk met uw vaderlijke ogen naar ieder van ons.

Amen.

 

We overlopen enkele projecten (4 van de 6) waar we dit jaar uw steun voor vragen:

  • Radio Mariam Libanon
  • Radio Mariam Irak
  • Radio Maria India
  • Radio Maria Pakistan

En we sluiten onze uitzending af met een gebed tot Onze-Lieve-Vrouw, geschreven door de Heilige Athanasius.

Het betaamt u, o Maria,
om aan ons te denken,
terwijl u dicht bij Hem staat
die u alle genaden heeft geschonken,
want u bent de Moeder van God en onze Koningin.
Kom ons te hulp omwille van de Koning,
de Heer, God en Meester, die uit u geboren is.
Daarom wordt u “vol van genade” genoemd.
Wees ons indachtig, allerheiligste Maagd,
en schenk ons gaven
uit de rijkdom van uw genaden,
O Maagd vol van genade.

Amen

De Bijbelvers voor vandaag is:

Wees verheugd met hen die zich verheugen, en huil met hen die huilen.

– Rom 12, 15

Radio Maria Podcast
Wie was de heilige Athanasius, Kerkvader? En welke projecten ondersteunen we dit jaar met onze Mariathon?
Loading
/

Een reactie achterlaten