Noveengebed tot de heilige Jozef voor het welslagen van de Mariathon

We bidden een noveengebed tot de heilige Jozef ter voorbereiding van de wereldwijde Mariathon die plaats vindt op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei. We bidden dit gebed elke dag van 6 mei tot en met 14 mei.

O Gezegende Jozef,

Wij hebben onze missie opgedragen aan de allerheiligste Maagd Maria,
en nu vragen wij vol vertrouwen om uw vaderlijke bescherming.

Bescherm de grote familie van luisteraars van Radio Maria,
in het bijzonder de zieken, zij die lijden en de stervenden.

Bescherm de vrijwilligers en medewerkers
en vergezel hen tijdens hun dienst in de wijngaard van de Heer.

Leid ons allen op het pad van heiligheid en bewaar ons in de geest van
eenheid, liefde, evangelisatie en opoffering.

Bescherm ons, onze studio’s, ons materiaal,
en houd ons ver van alle gevaar en van het kwade.

Help ons om goede en trouwe rentmeesters te zijn
van de middelen en mogelijkheden die ons zijn toevertrouwd, zodat alles vruchtbaar mag zijn voor het Koninkrijk van God.

Wij vertrouwen u de wereldwijde groei en uitbreiding van Radio Maria toe.

Ga ons voor en leid ons ook naar nieuwe landen en streken,
overal waar er nood is.

Heilige Jozef, net zoals u de heilige Familie hebt geleid en beschermd door alle gevaren heen,
gids ook de Wereldfamilie van Radio Maria door deze tijden.
Kijk met uw vaderlijke ogen naar ieder van ons.

Amen.

Een reactie achterlaten