Wat is eigenlijk het feest van de stoel van Petrus? Over de catechese na de mis in de abdij van Postel en over het Jubeljaar 2025

Op 22 februari vieren we het hoogfeest van de stoel van Petrus. Wat betekent dit feest eigenlijk? Is het een feest van een stoel? We krijgen van Kevin een catechese te horen van Paus Benedictus de XVI. Deze catechese gaf Paus Benedictus XVI op 22 februari 2006 in het kader van een generale audiëntie.

De Latijnse liturgie viert vandaag het feest van de cathedra van de heilige Petrus. Het is een zeer oude traditie, waarvan in Rome aanwijzingen bestaan vanaf de IVe eeuw, en waarmee God gedankt wordt voor de zending die Hij aan de Apostel Petrus en zijn opvolgers heeft toevertrouwd. De “stoel”, is letterlijk de zetel die voorbehouden is aan de bisschop en geplaatst in de moederkerk van een bisdom, die daarom “kathedraal” genoemd wordt. Hij symboliseert het gezag van de bisschop en in het bijzonder, zijn “ambt”, namelijk het evangelisch leergezag, dat hij in zijn hoedanigheid van opvolger van de Apostelen, geroepen is om te bewaren en door te geven aan de christengemeenschap. Als de bisschop bezit neemt van de particuliere Kerk die hem toevertrouwd werd, zet hij zich op de stoel, terwijl hij de mijter en de herdersstaf draagt. Vanop die stoel, zal hij als leraar en herder, de gelovigen leiden op de weg van het geloof, de hoop en de liefde.

– fragment uit de catechese van Paus Benedictus XVI op 22 februari 2006


In de abdij van Postel organiseren ze, sinds enkele jaren, een catechese moment na de Eucharistieviering op zondag! Deze zondag, 25 februari, kan u aansluiten voor een vervolg van de catechese over het ‘Onze Vader’. Pater Benny vertelt ons meer over deze catechese momenten!

We staan vandaag ook stil bij het Jubeljaar 2025. We overlopen samen de officiële hymne: Pelgrims van de hoop. De oorspronkelijke tekst is geschreven door Pierangelo Sequeri.

Officiële hymne Jubeljaar 2025
Pelgrims van de hoop

Als een vlam brandt mijn hoop,
moge mijn lied tot U komen:
Bron van leven dat geen einde kent,
op het levenspad vertrouw ik op U.

Elke natie, tong en volk
vindt een licht in Uw woord.
Verstrooide kwetsbare zonen en dochters
vinden een thuis in Uw lieve Zoon.

Als een vlam brandt mijn hoop,
moge mijn lied tot U oprijzen:
Bron van leven dat geen einde kent,
op het levenspad vertrouw ik op U.

God, zo teder en zo geduldig,
dageraad van hoop, U zorgt voor allen.
Hemel en aarde worden herschapen
door de Geest van het vrijgemaakte leven.

Als een vlam brandt mijn hoop,
moge mijn lied tot U rijzen:
Bron van leven dat geen einde kent,
op het levenspad vertrouw ik op U.

Hef je ogen op, de wind waait,
want onze God is geboren in de tijd.
Zoon maakte mens voor jou en velen
die in Hem de weg zullen vinden.

Als een vlam brandt mijn hoop,
moge mijn lied tot U oprijzen:
Bron van leven dat geen einde kent,
op de weg van het leven vertrouw ik op U.

En natuurlijk hebben we ook voor vandaag een Bijbelvers getrokken:

Mijn liefde voor u duurt eeuwig, Ik blijf u altijd trouw.

Jr 31, 3

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Wat is eigenlijk het feest van de stoel van Petrus? Over de catechese na de mis in de abdij van Postel en over het Jubeljaar 2025
Loading
/

Een reactie achterlaten