Over de legende van de heilige Joris en een bijzonder gebed tot hem, en over 3 heldhaftige priesters aan boord van de Titanic die stierven

Op 23 april vieren we het feest van de heilige Joris. We staan even stil bij de legende rond het doden van de draak en bidden een bijzonder (oud) gebed tot hem.

Trouwe dienaar van God en onoverwinnelijke martelaar,
Heilige Joris,
door God begunstigd met de gave van het geloof en ontvlamd door een vurige liefde voor Christus,
hebt gij dapper gestreden tegen de draak van trots, leugen en bedrog.

Pijn noch marteling, zwaard noch dood konden u scheiden van de liefde van Christus.
Ik smeek u vurig omwille van deze liefde om mij door uw voorspraak te helpen
de verzoekingen die mij omringen te overwinnen

en de beproevingen die mij onderdrukken dapper te dragen,
zodat ik het kruis dat mij is opgelegd geduldig kan dragen;

en laat nood noch moeilijkheden mij scheiden van de liefde van Onze Heer Jezus Christus.

Dappere strijder van het geloof,
sta mij bij in de strijd tegen het kwaad,
opdat ik de kroon moge winnen die beloofd is aan hen die volharden tot het einde.
Amen

‘Wees kalm, mijn goede mensen’ zei hij, en toen ging hij door het tussendek om absolutie en zegeningen te geven.

Wisten jullie dat er drie heldhaftige priesters zijn omgekomen op de Titanic? Voordat de Titanic zonk op 15 april 1912, offerden drie heldhaftige priesters hun leven op voor de passagiers aan boord van het schip. De priesters verkozen om de passagiers op het schip te dienen in plaats van een reddingsboot te kiezen om hun eigen leven te redden.

Vandaag gaan we stil staan bij het leven van father Thomas Byles. We zullen ook enkele korte getuigenissen lezen van overlevenden van de ramp.

De Bijbelvers voor deze dinsdag is de volgende:

Zingt uw psalmen tot eer van de Heer.
– Ps 9, 12

Radio Maria Podcast
Over de legende van de heilige Joris en een bijzonder gebed tot hem, en over 3 heldhaftige priesters aan boord van de Titanic die stierven
Loading
/

Een reactie achterlaten