6 Bijbelverzen over hoe je verleidingen kunt weerstaan tijdens de vastentijd, vandaag nieuwe uitzending van Kathovisie en meeleefdagen bij de gemeenschap Moeder van Vrede

Tijdens de vastentijd is het begrijpelijk dat je moeite hebt om je te houden aan de beloften die je probeert te houden gedurende die lange 40 dagen. Dit kan vooral moeilijk zijn als je ervoor hebt gekozen om een favoriete snack op te geven, of je laat de sociale media voor wat het is, of je probeert elke dag een koude douche te nemen – complimenten voor iedereen die dat probeert!

Daarom hebben we, om je op weg te helpen, een aantal verzen uit de Bijbel gekozen die je hopelijk zullen bemoedigen en misschien zelfs je relatie met God zullen versterken tijdens de vastentijd en daarna.

Onderwerpt u dus aan God. Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten.
Jacobus 4, 7

Dit vers herinnert ons eraan dat het weerstaan van verleidingen begint met overgave aan Gods wil. Als we ons op Hem richten, verliezen de verleidingen van de duivel hun macht over ons.

Gij hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. Maar God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt Hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan.
1 Korintiërs 10, 13

De vastentijd is een tijd om ons te herinneren dat we niet de enigen zijn die met verleidingen worden geconfronteerd. God geeft ons de kracht om ze te weerstaan en er is altijd een uitweg als we die zoeken.

Waakt en bidt, dat gij niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
Mattheus 26, 41

Jezus’ woorden in de tuin van Getsemane herinneren ons aan het belang van waakzaamheid en gebed in tijden van verleiding. De vastentijd is een perfecte gelegenheid om onze geest te versterken door gebed en waakzaamheid.

Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.
Brief aan de Romeinen 12, 2

De vastentijd roept ons op om ons los te maken van wereldse verlangens en ons leven aan te passen aan Gods wil. Door zelfonderzoek en vernieuwing van onze geest kunnen we Gods plan voor ons beter onderscheiden en verleidingen weerstaan die ons op een dwaalspoor brengen.

Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren.
Brief aan de Galaten 5, 16

Vasten is een reis van spirituele groei en wandelen door de Geest betekent prioriteit geven aan spirituele waarden boven wereldse verlangens. Als we ons richten op het koesteren van onze relatie met God, verliest de verleiding zijn grip op ons.

Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht. Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.
Brief aan de Efesiërs 6, 10-11

Net zoals een soldaat zich toerust voor de strijd, daagt de vastentijd ons uit om ons geestelijk voor te bereiden door de wapenrusting van God aan te trekken. Met Zijn kracht kunnen we standhouden tegen verleidingen en trouw blijven aan onze vastenverplichtingen.

Ook luisteren we naar enkele bemoedigende woorden van Mgr. Koen Vanhoutte!

We luisteren ook naar een fragment van de nieuwe aflevering van Kathovisie. Deze maand staan we stil bij de film: ”Heaven is for real”. Vandaag om 13u kan u deze uitzending beluisteren!

De film speelt zich af in Nebraska in Amerika en gaat over Todd Burpo. Hij is een protestantse dominee en heeft zijn handen vol met vrijwilligers- en liefdadigheidswerk. Samen met zijn vrouw Sonja hebben ze twee kinderen. Deze heten Colton en Cassie. Colton krijgt een halfdood ervaring wanneer zijn dikke darm is gescheurd en hij geopereerd moet worden.

Sonja en Todd zijn ongelooflijk dankbaar dat hun zoontje de operatie heeft gehaald. Hij begint echter vreemde dingen te vertellen. Zo zou hij engelen hebben gehoord en Jezus hebben ontmoet.

Lees hier meer informatie over de uitzending!

We gaan vandaag ook in gesprek met zuster Annelies van de gemeenschap Moeder van Vrede. Ze vertelt ons meer over de meeleefdagen die de gemeenschap organiseert! Meer informatie kan je op de website van de gemeenschap terugvinden.

 

Ook voor vandaag hebben we natuurlijk een Bijbelvers getrokken uit ons mandje:

Heer, leer ons bidden.

– Lc 11, 1

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
6 Bijbelverzen over hoe je verleidingen kunt weerstaan tijdens de vastentijd, vandaag nieuwe uitzending van Kathovisie en meeleefdagen bij de gemeenschap Moeder van Vrede
Loading
/

Een reactie achterlaten