Het Rooms-Katholicisme, een ongelofelijke godsdienst – prof. Herman De Dijn – Nikolaas Kluiters, herder in een verscheurd Libanon – Vertaling door Benoit Lannoo

In deze aflevering stellen we twee recente publicaties aan u voor.

Het eerste boek draagt de titel ‘Het Rooms-Katholicisme, een ongelofelijke godsdienst‘, geschreven door prof. Herman De Dijn en verschenen bij Uitgeverij Halewijn.

Het Rooms-katholicisme is niet primair een geloofsleer of een morele doctrine. Het is een godsdienst – en wel een “die je niet had kunnen raden” (C.S. Lewis). Het is een unieke, collectieve wijze van leven, een eredienst aan God en mens. Het gaat om een eeuwenoude erfenis vol prachtige en treffende verhalen, symbolen, riten, beelden, gebouwen, gezangen en gebeden. De Kerk van Rome is zowel het Mystieke Lichaam van Christus, als “een oudere vrouw met een duister verleden, die niettemin onweerstaanbaar is” (Willem Jan Otten). Vanuit een levenslange vertrouwdheid, maar toch vooral via wijsgerig-antropologisch inzicht, wil de auteur met dit boek bijdragen tot een herontdekking van die ongelooflijke godsdienst. Of men nu gelovig is of niet, het zou toch zonde zijn om van dergelijke schepping, van dergelijk totaalkunstwerk, niets of nauwelijks iets te verstaan. Tegelijk bevat dit boek een indringende filosofische kritiek op de modernistische interpretatie van het katholicisme, die de godsdienst tot een cerebraal geloof herleidt.

 

Het tweede boek draagt de titel ‘Nikolaas Kluiters, herder in een verscheurd Libanon‘, geschreven door Carole Dagher, vertaling door Benoit Lannoo en eveneens uitgegeven bij Uitgeverij Halewijn.

Met dit boek wil de Sociëteit van Jezus in Libanon eer betuigen aan een medebroeder van wie leven en dood, in volle Libanese burgeroorlog, een sterk getuigenis vormt van een volgehouden christelijk engagement, tot het bittere einde

In 1966 trok jezuïet Nicolaas Kluiters naar Libanon om er zich op het priesterschap voor te bereiden. Acht jaar later werd hij pastoor in een arme streek in het noorden van de Bekaavallei. Het land werd in die tijd verscheurd door haat en oorlog. Kluiters slaagde erin het geloof van de mensen te verdiepen en wist de uiteenlopende gemeenschappen tot betere verstandhouding te brengen en hun sociale situatie te verbeteren. Op 14 maart 1985 werd hij ontvoerd op een weg die hij zelf aan iedereen in de streek afraadde. Zijn verminkte lichaam werd op 1 april in een 97 meter diepe ravijn teruggevonden.

Radio Maria Podcast
Het Rooms-Katholicisme, een ongelofelijke godsdienst - prof. Herman De Dijn - Nikolaas Kluiters, herder in een verscheurd Libanon - Vertaling door Benoit Lannoo
Loading
/

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Adrien Surewaard

    Dank voor de toelichting.
    A.S

  2. Gilbert Knuyt

    Prof. De Dijn heeft het over de christelijke “verhalen” die de basis zijn van ons geloof. Bij “verhalen” denk je dan vlug aan verzonnen geschiedenissen, en je kunt van alles verzinnen, ook onzin. Wat het christendom betreft moet men zich realiseren dat het Evangelie en de Bijbel meestal solide HISTORISCHE feiten en informatie brengt, naast natuurlijk verhalen die bv. een morele houding moeten illustreren. Het katholicisme is een unieke godsdienst: hoe meer zaken je in detail controleert (bv. erkende wonderen in de moderne tijd), hoe meer je overtuigd geraakt van de juistheid van dit geloof. Door grondiger onderzoek kom je dus tot een steviger katholiek geloof. Bij een onjuist geloof zal net het omgekeerde gebeuren.

Een reactie achterlaten