De taal van het hart, over gebed en meditatie – Mgr. Gabriel Quicke – Mariaal overzicht

We stellen u graag een nieuw boek voor in deze aflevering:

De taal van het hart, over gebed en meditatie geschreven door mgr. Gabriël Quicke en uitgegeven bij Gompel & Svacina.

In dit boek staat de auteur stil bij de betekenis van het gebed en de christelijke meditatie, oase van rust en stilte. Verder beschrijft hij de vasten als de grote lenteschoonmaak voor lichaam en ziel, als het leren omgaan met onze eigen hartstochten. Aan de hand van het pelgrimslabyrint van Chartres evoceert de auteur de dynamiek van het pelgrimeren als een tocht naar het eigen hart. Op die manier kan dit boek een antwoord aanreiken aan het verlangen van de hedendaagse mens naar stilte, heling en harmonie.

In het tweede deel geven we u een overzicht van de boeken met een specifiek Mariaal karakter die in de loop van de jaren werden voorgesteld in De Leeswijzer. Hieronder vindt u het overzicht:

Montfort en de Montfortaanse beweging in België – Interview met prof. Mathijs Lamberigts – Uitgeverij Halewijn

Zowat 100 jaar geleden kreeg de Mariaverering in ons land een belangrijke impuls door de montfortanen. Mede door toedoen van priester Poppe en kardinaal Mercier werd vanuit Leuven een brede werking opgezet van retraites, recollecties, missies en de verspreiding van een volkstijdschrift dat nog altijd bestaat (nu onder de naam Maria, middelares en koningin). In dit boek situeren Leuvense academici deze rijke geschiedenis tegen de achtergrond van Montforts spiritualiteit en Mariadevotie en in de Belgische context. Maar er is niet alleen oog voor wat voorbij is, ook de blijvende actualiteit van de Mariadevotie en de Bijbelse sleutelpassages over Maria komen aan bod. Tot slot spreekt Kardinaal De Kesel zijn verwachtingen uit voor de taak die de montfortanen in de toekomst zullen vervullen.

Werkten mee aan dit boek: Mathijs Lamberigts, Leo Kenis, Wiel Logister, Laura Tack, Nepolean James Raj, Frans Fabry, Jos Van den Bergh, Dries Vanysacker en kardinaal Jozef De Kesel.

Maria, wie ben je? – Mgr. Koen Vanhoutte – Uitgeverij Halewijn

Maria krijgt in het geloofsleven van heel wat christenen een voorname plaats. Velen gaan vertrouwelijk met Jezus’ moeder om. Ze geloven immers dat Maria leeft bij haar Zoon en er voor ons ten beste spreekt. In dit boek houdt mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, zeven keer halt bij Maria om telkens een opvallend kenmerk van haar persoon en leven te overwegen en haar zo beter te leren kennen. Hij doet dit op basis van de nieuwtestamentische getuigenissen. Telkens sprokkelt hij ook suggesties om naar haar voorbeeld te leven. Zo groeit het antwoord op de vraag: Maria, wie ben je?

Lourdesgrotten en kapellen uit beide Limburgen en omstreken – Lambert Bijnens en Broeder Lambertus Moonen – Uitgegeven in eigen beheer

Ontdek samen met ons het levensverhaal van Lambert Bijnens en zijn familie, hoe een grote, reeds in de jeugd ontwikkelde, devotie voor de heilige maagd Maria zou uitgroeien tot het onderhouden van de prachtige Lourdesgrot van Dorne en het tot stand komen van dit boek. Een verzameling aan geschiedenis, verhalen en foto’s van de vele kapellen en Lourdesgrotten in beide Limburgen, getuigen van de grote liefde voor Onze-Lieve-Vrouw.

Veldkapellen rond de kerktorens van Bree, Kapellen vertellen… verhalen stralen – Francine Drijkoningen – Uitgegeven in eigen beheer

Tijdens mijn zoektocht naar de kapellen van Bree, naar hun voorgeschiedenis, verhalen en anekdotes mocht ik de liefde voor Moeder Maria ervaren bij velen onder ons. Er worden heel wat kaarsjes aangestoken bij Maria. Er wordt veel gebeden, om hulp gevraagd en troost gezocht. De coronapandemie heeft ertoe bijgedragen dat mensen de nodige kracht en moed blijven vinden om te herbronnen of hun geloof te versterken.

 

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
De taal van het hart, over gebed en meditatie - Mgr. Gabriel Quicke - Mariaal overzicht
Loading
/

Een reactie achterlaten