Paus roept op rozenkrans te bidden in de maand mei – Regina Caeli 26/04 – Dr. Edmund Wojtyla, oudere broer van paus Johannes Paulus II, stierf aan roodvonk tijdens epidemie

In deze aflevering hoort u over de brief die de paus, vlak voor het begin van de maand mei, heeft geschreven. Deze is gericht aan alle gelovigen en bevat een oproep om iedere dag de rozenkrans te bidden tijdens de maand mei! In het bijzonder vraagt de paus dit om Onze Lieve Vrouw te vragen om een einde te maken aan deze pandemie. Hij vraagt daarom uitdrukkelijk om twee gebeden toe te voegen op het einde van iedere rozenkrans. U kan de tekst van de brief én de vertaling van de twee gebeden hieronder terugvinden.

We gaan verder ook nog luisteren naar de prachtige meditatie van de paus tijdens het Regina Caeli van 26 april waar hij mediteert over de Emmaüsgangers. Tot slot vertellen we u kort nog over het bijzondere leven van dr. Edmund Wojtyla. Hij was de oudere broer van de heilige paus Johannes Paulus II en hij stierf terwijl hij een jongedame verzorgde die aan roodvonk leed en dit tijdens een epidemie van deze zeldzame infectie ziekte.

Gebeden om toe te voegen aan de rozenkrans op vraag van paus Franciscus:

O Maria,

U schittert steeds op onze weg als een teken van verlossing en hoop.

Wij vertrouwen ons toe aan U, Heil van de zieken, Gij die U onder het kruis verenigd hebt met het lijden van Jezus en die uw geloof standvastig hebt bewaard.

U, Heil van het Romeinse volk, weet wat we nodig hebben en wij zijn er zeker van dat U er voor zal zorgen zodat, net als te Kana in Galilea, de vreugde en het vieren na deze tijd van beproeving kan wederkeren.

Help ons, Moeder van de Goddelijke Liefde, ons te vereenzelvigen met de wil van de Vader en om te doen wat Jezus ons zegt, Hij die ons lijden op zich heeft genomen en ons verdriet heeft geleden om ons door het kruis te leiden naar de vreugde van de verrijzenis. Amen

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht,
o heilige Moeder van God.
Wijs onze gebe­den niet af als wij in nood zijn
maar verlos ons van alle gevaren,
Gij, glorierijke en gezegende Maagd.

+

Onder Uw bescher­ming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder van God.

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van God en onze Moeder.

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronavirus-pandemie. Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid.

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen.

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede gezondheid.

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen.

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen.

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp kunnen schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en economische oplossingen kunnen bedenken die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en solidariteit.

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed.

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn almachtige hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het leven weer sereen zijn normale gang kan gaan.

Aan U, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Zoete Maagd Maria.

Amen.

 

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Paus roept op rozenkrans te bidden in de maand mei - Regina Caeli 26/04 - Dr. Edmund Wojtyla, oudere broer van paus Johannes Paulus II, stierf aan roodvonk tijdens epidemie
Loading
/

Een reactie achterlaten