Over de inkeer en ‘Brandende alleenspraak met God’ – Gerlach Peeters (1378-1411)

In deze uitzending heeft E.H. Paul Vanderstuyft het u over een mystieker uit de lage landen: Gerlach Peters. Hij was religieus en schreef het Soliloquium, of de Brandende Alleenspraak. Hieronder alvast een kort fragment:

 

U dank ik, mijn licht, mijn eeuwig en onvergankelijk licht, opperst en
onvergankelijk goed… Ik zie dat Gij mij hartstochtelijk liefhebt en dat, wanneer
ik in U blijf, het voor U even onmogelijk is mij uw zorgende liefde te onttrekken,
wanneer of waar, of in welke omstandigheden ook, als uzelf uit het oog te
verliezen. Gij geeft uzelf geheel aan mij om totaal en onverdeeld van mij te zijn,
als ik maar even geheel de uwe ben. En als ik zo geheel de uwe ben, dan hebt
Gij mij van eeuwigheid bemind, zoals Gij uzelf van eeuwigheid bemind hebt. Dat
betekent niets anders dan dat Gij uzelf geniet in mij en ik door uw genade U
geniet in mij en mij in U. Wanneer ik mezelf daar liefheb, bemin ik niets anders
dan U.

De volledige tekst van de uitzending kan u vinden op : vzw.jan-van-ruusbroec.4god.be

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Over de inkeer en 'Brandende alleenspraak met God' - Gerlach Peeters (1378-1411)
Loading
/

Een reactie achterlaten