In gesprek met Monseigneur Dirk Smet

Voor deze aflevering van het programma zijn we te gast bij Mgr. Dirk Smet. Hij werd geboren op 2 augustus 1949 in Beveren-Waas en groeide op in Haasdonk in een gelovig gezin van 3 kinderen. Hij trad in in het seminarie maar studeerde ook kerkgeschiedenis aan de KU Leuven. Op 6 juli 1974  werd hij tot priester gewijd door Mgr. Van Peteghem in Gent.

Hij werd leerkracht geschiedenis en godsdienst aan het Sint-Lievenscollege. In 1980 werd hij professor, en sinds 1992 rector van het Sint-Paulusseminarie. Van 1993 tot 1998 doceerde hij liturgie en kerkgeschiedenis aan het Bisschoppelijk Seminarie Gent.

Daarnaast was hij ook directeur van het Permanent Diaconaat, voorzitter van de Diocesane Commissie voor Liturgie van het bisdom Gent, aalmoezenier van Caritas Gemeenschapsdienst en sinds 1992 titulair kanunnik van het kathedrale Sint-Baafskapittel in Gent.

Kanunnik Smet werd op voordracht van de bisschoppenconferentie van België in 2009 door kardinaal Zenon Grocholewski, prefect van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs benoemd tot rector van het Belgisch Pauselijk College te Rome. Hij volgde Mgr. Johan Bonny op, die bisschop van Antwerpen werd.

Smet zetelt sindsdien ook in de kerkelijke raad bij de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. In 2011 volgde zijn benoeming tot Kapelaan van Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI.

Tevens werd hij aangesteld tot postulator van het heiligverklaringsproces van Priester Poppe!

 

 

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
In gesprek met Monseigneur Dirk Smet
Loading
/

Een reactie achterlaten