Tweede terugblik: zorg dragen voor mensen vanuit het Emmaüsverhaal

"Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee..." - zorg dragen voor mensen vanuit het Emmaüsverhaal

Radio Maria was het voorbije jaar voor de uitzendingen van het Zorgportret niet alleen te gast in heel wat woonzorgcentra. Een overzicht van deze bezoeken kwamen aan bod in een eerste speciale uitzending. Radio Maria sprak ook met medewerkers en vrijwilligers van de Vlaamse Parkinson Liga, met een mantelzorger en een verantwoordelijke van de zorgorganisatie ‘Familiehulp’. Radio Maria was te gast in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen voor een gesprek met de verantwoordelijke en enkele medewerkers van het vicariaat voor Caritas en Diaconie van het aartsbisdom. Ook kwamen er verschillende mensen aan het woord die vanuit hun eigen ervaring of vanuit hun opdracht in de zorginstelling ‘de Wingerd’ te Leuven getuigden over de weg die personen met dementie afleggen. Priester Piet Capoen was onze gast in de studio’s. Hij sprak over ouder worden en hoe men zich geestelijk kan voorbereiden op een proces van ziekte en zorgbehoevend worden of het verliezen van zijn geestelijke vermogens.

Radio Maria Podcast
Tweede terugblik: zorg dragen voor mensen vanuit het Emmaüsverhaal
Loading
/

Een reactie achterlaten