Homilie bij het Evangelie op maandag 1 juli 2024 (Mt. 8, 18-22)

Op 1 juli gedenken we de H. Rumoldus, bisschop en martelaar, patroon van het bisdom Mechelen-Brussel. Rumoldus, uit Ierland of Schotland afkomstig, zou door de paus zijn gelast met een apostolische zending voor onze gewesten. Omwille van zijn geloof werd hij vermoord omstreeks 660. Zijn relieken rusten in de kathedraal van Mechelen die zijn naam draagt. De heilige Rumoldus is de patroon van het in 1559 opgerichte aartsbisdom.

EVANGELIE

Mt. 8, 18-22
Volg Mij.

In die tijd
zag Jezus een grote menigte om zich heen
en Hij gaf bevel om naar de overkant te gaan.
Een schriftgeleerde trad op Hem toe en zei:
„Meester,
ik zal U volgen waar Gij ook heen gaat.”
Jezus sprak tot hem:
„De vossen hebben hun holen
en de vogels uit de lucht hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”
Een andere van zijn leerlingen zei tot Hem:
„Heer, laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”
Jezus zei hem:
„volg Mij;
laat de doden hun doden begraven.”
Woord van de Heer.
allen: Wij danken God.
Mogen door de woorden van het evangelie
onze zonden worden uitgewist.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Homilie bij het Evangelie op maandag 1 juli 2024 (Mt. 8, 18-22)
Loading
/

Een reactie achterlaten