Homilie bij het Evangelie op donderdag 4 juli 2024 (Mt. 9, 1-8)

Evangelie

Mt. 9, 1-8
De menigte verheerlijkte God, die zulk een macht gegeven had aan mensen.

 

In die tijd ging Jezus in een boot,
stak over en kwam in zijn stad.
Men bracht een lamme die op een bed lag naar Hem toe.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tot de lamme:
„Heb goede moed mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Enkele schriftgeleerden zeiden nu bij zichzelf:
„Die man spreekt godslasterlijk.”
Maar Jezus kende hun gedachten en zei:
„Waarom denkt gij kwaad bij uzelf?
„Wat is gemakkelijker, te zeggen:
Uw zonden zijn u vergeven, of Sta op en loop?
„Welnu, opdat ge zult weten
dat de Mensenzoon macht heeft op aarde zonden te vergeven
– en nu sprak Hij tot de lamme: –
Sta op, neem uw bed en ga naar huis.”
En de lamme stond op en ging naar huis.
Toen de menigte dit zag werd zij door ontzag bevangen
en zij verheerlijkte God,
die zulk een macht gegeven had aan mensen.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Homilie bij het Evangelie op donderdag 4 juli 2024 (Mt. 9, 1-8)
Loading
/

Een reactie achterlaten