Homilie bij het Evangelie op donderdag 26 juni 2024 (Mt. 7, 21-29)

Evangelie

Mt. 7, 21-29
Het ene huis was op rotsgrond, het andere op zand gebouwd.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer!
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is.
„Velen zullen op die dag tot Mij zeggen
Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd
en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven
en in uw Naam veel wonderen gedaan?
„Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren:
Nooit heb Ik u gekend;
gaat weg van Mij,
gij die ongerechtigheid doet!
„Ieder nu die deze woorden van Mij hoort
en ernaar handelt, kan men vergelijken
met een verstandig man
die zijn huis op rotsgrond bouwde.
„De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij stortten zich op dat huis,
maar het viel niet in, want het stond gegrondvest op de rots.
„Maar ieder die deze woorden van Mij hoort
doch er niet naar.handelt,
kan men vergelijken met een dwaas
die zijn huis bouwde op het zand.
„De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de storm stak op en zij beukten dat huis,
zodat het volledig verwoest werd.”
Toen Jezus deze toespraak geëindigd had
was het volk buiten zichzelf van verbazing over zijn leer.
Want Hij onderrichtte niet zoals hun schriftgeleerden,
maar als iemand die gezag bezit.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Homilie bij het Evangelie op donderdag 26 juni 2024 (Mt. 7, 21-29)
Loading
/

Een reactie achterlaten