Homilie bij het Evangelie van donderdag 20 juni 2024 (Mt 6, 7-15)

Evangelie

Mt. 6, 7-15
Gij moet zo bidden.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Als gij bidt,
gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen;
want deze menen
dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden.
„Volgt hun voorbeeld dus niet na,
want vóórdat gij Hem vraagt
weet uw Vader wat gij nodig hebt.
„Gij moet daarom zo bidden
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
„Geef ons heden ons dagelijks brood.
„En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren.
„En leid ons niet in bekoring,
maar behoed ons voor het kwaad.
„Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft
zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven.”

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Homilie bij het Evangelie van donderdag 20 juni 2024 (Mt 6, 7-15)
Loading
/

Een reactie achterlaten