Hemelvaart

Mannen van Galilea, wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren, als gij Hem naar de hemel hebt zien opstijgen, alleluia.
– Hand. 1, 11

Op donderdag 21 mei 2020 vieren we de Hemelvaart van de Heer! Deze feestdag valt altijd op donderdag, 10 dagen vóór Pinksteren.

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit.
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid.
U zult altijd bij ons zijn.
– lied ‘Heer wij kijken omhoog’ van Sela

Op deze dag kan u de Heilige Mis via de radio meevieren op volgende momenten:

  • woensdag 20 mei 2020 om 18u15 (vooravond)
  • donderdag 21 mei 2020 om:
    – 10u met Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt
    – 18u15

Menu sluiten