Wat is de spiritualiteit van de zusters van Sint-Jozef? (deel 2) Wie is deze stille heilige voor hen? En 6 Inspirerende Bijbelverzen voor als je opnieuw wilt beginnen

In de maand maart willen we bij Radio Maria Sint Jozef eren! Daarom kan u deze maand luisteren naar enkele bijzondere uitzendingen tijdens het programma 'elke dag telt'.

In deze uitzending luisteren we verder naar het gesprek van collega Nele met zuster Nora en zuster Mieke van de zusters van Sint-Jozef, in 1650 gesticht door de jezuïet Jean-Pierre Médaille. Ze waren te gast bij Radio Maria tijdens het Sint-Jozefjaar, in 2021, in het programma ‘De Kerk leeft’. Vandaag, in deze maand maart toegewijd aan de Heilige Jozef, luisteren we samen opnieuw naar dit boeiend gesprek!

Wenst u meer te weten te komen over de congregatie en de zusters van Sint-Jozef in Munsterbilzen? Neem zeker een kijkje op hun website!

Op Aswoensdag gingen we in gesprek met Mgr. Koen Vanhoutte. We luisteren vandaag naar een kort fragmentje van dat gesprek waar Mgr. Vanhoutte enkele bemoedigende woorden uitspreekt voor wanneer je vastentijd niet volledig loopt zoals je het had gewenst.

Met de lente in de lucht kunnen we uitkijken naar betere dagen. En als we dit mooie seizoen koppelen aan de vastentijd, is het de perfecte tijd om na te denken over de dingen die we misschien willen veranderen in ons dagelijks leven, en nog belangrijker, ons geestelijk leven.

Hoewel het idee om opnieuw te beginnen een beetje overweldigend kan zijn, kan het ook boeiend zijn. Deze verzen bieden bemoediging en zekerheid over Gods genade en transformerende kracht en herinneren ons eraan dat, hoe ver we ook afgedwaald zijn of hoeveel fouten we ook gemaakt hebben, er altijd een mogelijkheid is voor vernieuwing en een nieuwe start in Gods liefde.

Zonder einde is Jahwe’s genade, onuitputtelijk is zijn erbarmen.  Uw grote trouw is iedere morgen weer nieuw.
Klaagliederen 3, 22-23

Dit vers verzekert ons van Gods eindeloze genade en de mogelijkheid om elke dag te vernieuwen.

Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.
2 Korintiërs 5, 17

Dit citaat benadrukt de transformerende kracht van het geloof in Christus en benadrukt de mogelijkheid om fouten uit het verleden achter je te laten en een nieuwe start te maken.

Nee, broeders, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor me ligt,  storm ik af op het doel: de prijs van Gods hemelse roeping.
Filippenzen 3, 13-14

De woorden van Paulus moedigen ons aan om mislukkingen of prestaties uit het verleden los te laten en ons te richten op vastberadenheid en geloof in de toekomst.

Klampt u niet vast aan wat vroeger gebeurd is en geeft niet al uw aandacht aan wat eens is geschied;  Zie, iets nieuws ga Ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet? Ja, een weg ga Ik leggen in de woestijn, en rivieren in het dorre land.
Jesaja 43, 18-19

Dit vers herinnert ons eraan dat God in staat is om een nieuw begin en nieuwe kansen te creëren, zelfs te midden van moeilijke omstandigheden.

Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en een hart van vlees geven.
Ezechiel 36, 26

Deze wijze woorden van Ezechiël spreken over Gods belofte om onze harten en geesten te transformeren en hardheid te vervangen door openheid en ontvankelijkheid voor Zijn leiding en genade.

Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en genadig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle kwaad.
1 Johannes 1, 9

Dit vers onderstreept het belang van berouw en belijdenis en verzekert ons van Gods trouw in het schenken van vergeving en het effenen van de weg voor een nieuwe start.

 

 

En naast deze 6 inspirerende Bijbelverzen hebben we natuurlijk ook een Bijbelvers getrokken voor vandaag:

Als iemand mij liefheeft zal hij Mijn Woord onderhouden; Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen.

– Joh 14, 23

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Wat is de spiritualiteit van de zusters van Sint-Jozef? (deel 2) Wie is deze stille heilige voor hen? En 6 Inspirerende Bijbelverzen voor als je opnieuw wilt beginnen
Loading
/

Een reactie achterlaten