Over broeder Mutien Marie, een gebedsweekend bij de zusters van Liefde te Kortemark en rechter Frank Caprio vraagt gebed

Video afspelen

Rechter Frank Caprio, bekend van het programma ‘Caught in Providence’

Vandaag vieren we het feest van een Belgische heilige: broeder Mutien Marie!

Hij behoorde tot de congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen. Daar was hij als 15-jarige jongen uit een eenvoudig gezin ingetreden. Na zijn noviciaat werd hij naar de in 1841 opgerichte school van Malonne gestuurd, in de provincie Namen. Al gauw bleek dat hij voor de klas geen succes was. Zijn oversten lieten hem eenvoudige klusjes opknappen: huishoudelijk werk, en assistentie in de teken- en muzieklessen. Hij speelde contrabas in het schoolorkestje. Hij surveilleerde op de speelplaats en dat deed hij altijd met de rozenkrans in de hand. Hij had een grote devotie voor Maria, wat tot uitdrukking kwam in de kloosternaam die hij na zijn geloften had gekregen: Mutien-Marie. Vijftig jaar lang behoorde broeder Mutien-Marie tot het vertrouwde meubilair van de school. De leerlingen noemden hem de altijd-biddende broeder. Onopvallend. Maar hij was er altijd, en wat hem werd opgedragen, voerde hij uit met toeleg en trouw. Broeders die hem goed hebben gekend zeiden van hem dat de leefregel van de congregatie zijn houvast was: hij zocht nooit de grenzen op, integendeel, de regel gaf hem zekerheid en hij liet zich daar in alle eenvoud door gezeggen op indrukwekkende wijze.

Voor hem was niets belangrijker dan gehoorzaamheid, niets vreugdevoller dan armoede, niets dringender dan de verplichtingen van het gewone leven, de acceptatie van zijn leerlingen en van iedereen die naar hem toe kwam. Trouw aan de verborgen taken die hem waren toevertrouwd, offerde broeder Mutien dag na dag zijn leven aan de Heer, in een vergetelheid van zichzelf die voor hem vanzelfsprekend was geworden. Alleen al daarom is hij een voorbeeldfiguur: hij kwam tot heiligheid in het dagelijks leven en volgde met volgzaamheid de weg van de zonen van de heilige Johannes Baptist de La Salle.

– Paus Johannes Paulus II

 

Zoekt u een plek waar u even tot rust kan komen? De zusters van Liefde organiseren een gebedsweekend voor leken in stilte! Van vrijdagavond 9 februari 18.00 uur tot en met zondagmiddag 11 februari om 14.00 uur na het middagmaal.

De gebedsweekenden voor leken, driemaal per jaar, bieden gelegenheid om met een zekere regelmaat de stilte in te gaan met Christus de Heer. Het hart van de gebedsweekenden wordt gevormd door het hart van de zustergemeenschap, namelijk de dagelijkse H. Mis, het bidden van de getijden en de eucharistische aanbidding. Gedurende het gebedsweekend zijn er inleidingen op het gebed vanuit het Woord van God en is er gelegenheid om dat Woord te overwegen tijdens het persoonlijke gebed. Er is ruim gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) te ontvangen en/of voor een geestelijk gesprek. Gedurende het weekend is men vrij om te wandelen of te verpozen in de tuin van het klooster. Het weekend is in volledig stilzwijgen na het avondmaal op vrijdag tot aan het middagmaal op zondag.

Meer informatie kan u verkrijgen op de website van de zusters!

De populaire Amerikaanse tv-rechter vroeg onlangs iedereen om gebeden in zijn strijd tegen kanker, en bisschop Henning kwam langs bij hem thuis om met hem te bidden. Je herkent rechter Frank Caprio misschien van zijn werk in het tv-programma Caught in Providence, dat miljoenen kijkers trok, en later Parking Wars, dat nog meer kijkers trok.

Na tientallen jaren de gemeenschap in Providence te hebben geholpen door zijn mildheid en begrip, legde de hoofdrechter vorig jaar zijn voorzittershamer neer om tijd door te brengen met zijn vrouw, vijf kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De 87-jarige familieman onthulde echter onlangs in een emotionele video dat hij pancreaskanker heeft en vroeg om gebeden. Wat vooral ontroerend is aan het verhaal van rechter Caprio, is dat hij in staat was om zijn kwetsbaarheid met anderen te delen met vier verschillende woorden: “Alsjeblieft, bid voor me.”

Rechter Caprio deelde momenten van het bezoek met zijn miljoenen volgers, wat de tachtigjarige omschreef als een “ware zegen… Ik was zo dankbaar toen bisschop Henning op bezoek kwam, met me bad en me kracht gaf”.

In een video deelt de bejaarde rechter hoe het aantal mensen dat voor hem bidt “duizelingwekkend” is. Hij legt verder uit waarom hij gelooft dat hij de steun krijgt:

Er is geen andere reden dan de eenvoudige boodschap om mensen met begrip en mededogen te behandelen. We noemen het barmhartige gerechtigheid en het heeft gewoon weerklank gevonden bij mensen over de hele wereld.

– Rechter Frank Caprio


Rechter Frank Caprio krijgt de ziekenzalving

 

Voor vandaag trokken we volgende vers uit ons mandje:

Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel.

– Jak 5, 16

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Over broeder Mutien Marie, een gebedsweekend bij de zusters van Liefde te Kortemark en rechter Frank Caprio vraagt gebed
Loading
/

Een reactie achterlaten