Amerikaanse bisschoppen stemmen voor zaligverklaring Adele Brise: het verhaal van Adele en Onze-Lieve-Vrouw van Champion

Tijdens hun plenaire vergadering hebben de Amerikaanse bisschoppen ingestemd met de zalig- en heiligverklaring van Adele Brise, een zieneres uit Wisconsin. Voordat iemand heilig verklaard kan worden, moeten de lokale bisschoppen hun leven onderzoeken en vaststellen of hij of zij "heldhaftig heeft geleefd".

Tijdens hun plenaire vergadering in juni gaven de Amerikaanse bisschoppen hun goedkeuring om de heiligverklaring van Adele Brise voort te zetten. Adele is de zieneres die naar verluidt de Maagd Maria zag in een bos in Wisconsin, en de kerk die gebouwd is op de plek van haar visioen is de enige plaats in de Verenigde Staten waar een verschijning plaats vond. Bisschop David Ricken van het bisdom Green Bay sprak met Catholic News Agency en legde uit hoe zij een heilige is voor onze moderne tijd:

Ze is echt actueel voor nu omdat we met dezelfde problemen te maken hebben. Mensen die het geloof niet kennen, mensen die van de kerk zijn afgevallen. Ze is een model voor ons van wat het betekent om een evangeliserende catecheet te zijn. Ze is ook heel relevant voor vandaag.

Adele herinnerde zich haar belofte en reisde door heel Oost-Wisconsin om kinderen te onderwijzen. Uiteindelijk verzamelde ze gelijkgestemde vrouwen om zich heen en leefde ze in een lekengemeenschap als leden van een derde orde (de reden waarom ze is afgebeeld in een religieus habijt, hoewel ze een leek is). Dit zou het begin zijn van een mogelijke zaak voor heiligverklaring, want Adele’s leven zou nauwkeurig onderzocht moeten worden om te bepalen of ze een leven van “heldhaftige deugd” leidde. Het feit dat ze misschien een privé-openbaring van de Maagd Maria heeft ontvangen, is niet automatisch reden voor heiligverklaring.

De catechismus van de Katholieke Kerk geeft een korte uitleg achter het heiligverklaringsproces van de Kerk:

Door sommige gelovigen heilig te verklaren, d.w.z. door plechtig te verkondigen dat zij heldhaftige deugd hebben beoefend en in trouw aan Gods genade hebben geleefd, erkent de Kerk de kracht van de Geest van heiligheid in haar en ondersteunt zij de hoop van gelovigen door de heiligen aan hen voor te stellen als modellen en voorsprekers.
– KKK 828

Als wordt aangetoond dat Adele een leven van heldhaftige deugd heeft geleefd, wordt haar zaak naar het Vaticaan gestuurd, dat haar dan “eerbiedwaardig” kan noemen.

Op 9 oktober 2023 hadden we in de uitzending van ‘elke dag telt’ een gesprek met luisteraar Henri. Hij vertelde ons meer over Adele Brise en Onze-Lieve-Vrouw van Champion. We luisteren vandaag opnieuw naar dat gesprek!

De Bijbelvers voor vandaag:

Breekt los in gejubel, want de Heer bemoedigt zijn volk.
Js 52, 9

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Amerikaanse bisschoppen stemmen voor zaligverklaring Adele Brise: het verhaal van Adele en Onze-Lieve-Vrouw van Champion
Loading
/

Een reactie achterlaten