8 dingen die je moet weten over de heilige Rita en een brief aan Charles Dickens

Op 22 mei gedenkt de Kerk de H. Rita van Cascia. Zij is een zeer geliefde heilige en wordt aanroepen als patrones van de hopeloze gevallen.Wie is de heilige Rita? We overlopen samen 8 dingen die je moet weten over de heilige Rita. Ook hebben we het over twee deugden die de heilige Rita ons kan leren.

In haar voorbeeld van totale overgave aan God, in haar transparante eenvoud en in haar onverzettelijke trouw aan het evangelie kunnen ook wij een goede richting vinden om authentieke christelijke getuigen te zijn aan het begin van het derde millennium. Maar wat is de boodschap die deze heilige aan ons doorgeeft? Het is een boodschap die voortvloeit uit haar leven: nederigheid en gehoorzaamheid waren de weg die Rita ging om steeds volmaakter gelijkvormig te worden aan de Gekruisigde.
(…)
Als we de heilige Rita vragen naar het geheim van dit buitengewone werk van sociale en spirituele vernieuwing, antwoordt ze: trouw aan de Liefde die gekruisigd werd. Rita gaat, met Christus en net als Christus, altijd en alleen door liefde naar het kruis. Laten we dus net als zij onze ogen en harten richten op Jezus, die stierf aan het kruis en opstond voor onze verlossing. Hij is het, onze Verlosser, die de zending van eenheid en trouw van de familie mogelijk maakt, zoals hij deed voor deze geliefde heilige, zelfs in momenten van crisis en moeilijkheden. En hij is het die concreet gestalte geeft aan de christelijke inzet om vrede op te bouwen door hen te helpen de conflicten en spanningen te overwinnen die helaas zo vaak voorkomen in het dagelijks leven.

– Heilige Paus Johannes Paulus II

Wilt u meer weten over de heilige Rita? Herbeluister hier twee catecheses over deze heilige!


Gebed tot de heilige Rita

O Heilige Patrones van hen die in nood verkeren, heilige Rita, wier smeekbeden voor uw Goddelijke Heer bijna onweerstaanbaar zijn,
die vanwege uw gulheid in het verlenen van gunsten de Voorspreekster van de Hopelozen en zelfs van de Onmogelijke werd genoemd;

Heilige Rita, zo nederig, zo zuiver, zo gekruisigd,
zo geduldig en met zo’n barmhartige liefde voor uw gekruisigde Jezus dat u van Hem alles kunt verkrijgen wat u vraagt,
waardoor allen vol vertrouwen hun toevlucht tot u nemen in de verwachting, zo niet altijd verlichting, dan toch troost te vinden;

Wees onze smeekbede gunstig gezind, toon uw macht bij God ten behoeve van uw smeekbede; wees vrijgevig jegens ons,
zoals gij in zovele wonderbaarlijke gevallen zijt geweest, tot meerdere glorie van God,
tot verbreiding van uw eigen toewijding en tot troost van hen die op u vertrouwen.

Wij beloven, als ons verzoek wordt ingewilligd,
U te verheerlijken door Uw gunst bekend te maken,
voor altijd te zegenen en Uw lof te zingen.
Vertrouwend op uw verdiensten en macht voor het Heilig Hart van Jezus,
bidden wij u dat
[vermeld hier uw intentie].

Bid voor ons, heilige Rita,
dat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

 

 

Als kardinaal schreef Johannes Paulus I mooie brieven die werden gepubliceerd in de plaatselijke katholieke krant van zijn bisdom. Er zijn maar weinig geschriften bewaard gebleven uit het leven van Johannes Paulus I, vooral omdat zijn pontificaat maar iets langer dan een maand duurde. Om deze vreugdevolle paus beter te begrijpen, moeten we kijken naar zijn tijd als patriarch van Venetië en de verschillende geschriften lezen die ons zijn nagelaten. Een van deze schatten is een compilatie van brieven die hij tussen 1971 en 1975 schreef voor de katholieke krant Messaggero di S. Antonio. Hierin schreef hij aan verschillende personages, waaronder historische figuren, auteurs en heiligen.

Vandaag lezen we een brief geschreven aan Charles Dickens!

De Bijbelvers voor vandaag:

Ik blijf u dragen, Ik zal u troosten, Ik zal u redden.
– Js 46, 4

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
8 dingen die je moet weten over de heilige Rita en een brief aan Charles Dickens
Loading
/

Een reactie achterlaten