12 beloften van Jezus voor wie toegewijd is aan zijn Heilig Hart, 6 gerustellende Bijbelverzen voor mensen die een operatie moeten ondergaan en over Priester Poppe!

Vandaag, in deze maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus, overlopen we 12 beloften van Jezus. De devotie tot het Heilig Hart van Jezus werd persoonlijk geopenbaard aan de heilige Margaretha Maria Alacoque, een 17e-eeuwse Franse zuster. Door haar mystieke ontmoetingen met Jezus ontving de heilige Margaretha Maria Alacoque een boodschap van goddelijke liefde die het leven van ontelbare gelovigen zou veranderen en een wereldwijde beweging van devotie tot het Heilig Hart zou ontketenen.

De devotie voor het Heilig Hart van Jezus dient als een krachtige herinnering aan Gods grenzeloze liefde en barmhartigheid.

De 12 beloften van Jezus zijn de volgende:

 • Ik zal hen alle genaden geven die nodig zijn in hun levenssituatie.
 • Ik zal vrede vestigen in hun huizen.
 • Ik zal hen troosten in al hun ellende.
 • Ik zal hun veilige toevlucht zijn tijdens hun leven en vooral in hun dood.
 • Ik zal al hun ondernemingen overvloedig zegenen.
 • Zondaars zullen in mijn Hart de bron en oneindige oceaan van barmhartigheid vinden.
 • Lauwe zielen zullen vurig worden.
 • Vurige zielen zullen snel opklimmen naar hoge volmaaktheid.
 • Ik zal elke plaats zegenen waar een afbeelding van mijn Hart wordt tentoongesteld en geëerd.
 • Ik zal priesters de gave geven om de meest verharde harten te raken.
 • Zij die deze devotie zullen bevorderen zullen hun namen in mijn Hart geschreven krijgen.
 • Ik beloof jullie in de buitensporige barmhartigheid van mijn Hart dat mijn almachtige liefde aan allen die op de eerste vrijdag van negen opeenvolgende maanden de heilige communie ontvangen de genade van de laatste volharding zal schenken; zij zullen niet sterven in mijn schande, noch zonder hun sacramenten te hebben ontvangen. Mijn goddelijk Hart zal hun veilige toevlucht zijn in dit laatste moment.

Ook lezen we samen 6 gerustellende Bijbelverzen voor mensen die een operatie moeten ondergaan.

Een operatie tegemoet zien kan een ontmoedigende ervaring zijn, die een wervelwind van emoties oproept. Maar je bent niet alleen op deze reis. De Bijbel biedt woorden van troost, kracht en zekerheid om je angstige hart te kalmeren. Hier zijn zes verzen uit de Schrift, elk met zijn eigen unieke boodschap van hoop om je door deze moeilijke tijd te begeleiden.

Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
– Filippenzen 4:6-7

Dit vers herinnert ons eraan dat we onze zorgen en angsten naar God kunnen brengen door te bidden. Door onze zorgen aan Hem toe te vertrouwen en dankbaarheid uit te drukken, stellen we onszelf open om Zijn vrede te ervaren, een vrede die ons begrip te boven gaat en ons hart bewaakt in alle onzekerheid.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; wees niet beangst, want Ik ben uw God; Ik maak u sterk en sta u bij, Ik ondersteun u met mijn zegenrijke rechterhand.
– Jesaja 41:10

God belooft Zijn aanwezigheid en steun in tijden van nood. Dit vers stelt ons gerust dat we niet bang hoeven te zijn, want Hij is onze bron van kracht en hulp. Zijn onwrikbare aanwezigheid houdt ons staande en geeft ons de moed om alles wat voor ons ligt aan te kunnen.

Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
kwaad zou ik niet vrezen.
Want naast mij gaat Gij,
uw stok en uw staf
zij doen mij getroost zijn.
– Psalm 23, 4

Te midden van angst en onzekerheid biedt deze psalm troost door Gods constante aanwezigheid en leiding te bevestigen. Ongeacht de uitdagingen waar we voor staan, Hij loopt naast ons en biedt troost en zekerheid. Zijn aanwezigheid is onze bron van moed, die angst wegneemt en geruststelling biedt.

Ik herhaal: Wees sterk en moedig en laat u door geen vrees verlammen, want Jahwe uw God is met u, waar gij ook gaat.’
– Jozua, 1, 9

Net zoals God Jozua bemoedigde toen hij voor nieuwe uitdagingen stond, bemoedigt Hij ons vandaag. Dit vers herinnert ons aan Gods bevel om sterk en standvastig te zijn en verzekert ons dat Zijn aanwezigheid ons vergezelt, waar we ook gaan. Met Hem aan onze zijde kunnen we het onbekende met vertrouwen en moed tegemoet treden.

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. 29Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
– Mattheus 11, 28-30

Jezus nodigt ons uit om rust en verlichting in Hem te vinden. Hij begrijpt onze strijd en nodigt ons uit om onze lasten aan Zijn voeten te leggen. Door onszelf aan Hem toe te vertrouwen, ontdekken we een vrede die onze vermoeide zielen verfrist en onze last verlicht.

God is ons een toevlucht, een sterkte, hulp in noden hogelijk bevonden. In dit weten zijn wij zonder vrees, al werd ook de aarde ontwricht, al werd het gebergte ontzet tot diep in het hart van de zeeën.
– Psalm 46, 2-3

Dit vers weerspiegelt het gevoel van Gods constante aanwezigheid en steun in moeilijke tijden. Hij is niet alleen ons toevluchtsoord, dat een plaats van veiligheid en zekerheid biedt, maar ook onze kracht, die ons in staat stelt om tegenslagen te doorstaan. De wetenschap dat Hij altijd dichtbij is geeft ons troost en geruststelling terwijl we de uitdagingen van het leven doorkruisen.

Mogen deze verzen, terwijl je je voorbereidt op je operatie, dienen als een baken van hoop, dat je herinnert aan Gods onfeilbare liefde en aanwezigheid. Vertrouw op Zijn beloften, leun op Zijn kracht en vind troost in Zijn vrede. Je bent in Zijn handen, omringd door Zijn genade.

 

Vandaag vieren we het feest van de zalige Priester Poppe! Op 10 juni 2024 herdenken we het 100-jarige jubileum van het overlijden van Z. Priester Poppe. Naar aanleiding hiervan brengt priester Edward Janssens, rector van het Heiligdom van Moerzeke waar priester Poppe begraven ligt, een catechesereeks in 4 delen. We luisteren vandaag naar een fragment van het eerste deel. Wil je meer horen over priester Poppe? Luister hier naar de verschillende afleveringen van het programma Catechismus.

De Bijbelvers voor deze maandag is:

Vaar nu naar het diepe.
– Lc 5, 4

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
12 beloften van Jezus voor wie toegewijd is aan zijn Heilig Hart, 6 gerustellende Bijbelverzen voor mensen die een operatie moeten ondergaan en over Priester Poppe!
Loading
/

Een reactie achterlaten