Heer, leer ons bidden – In gesprek met mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge – De gebedscultuur van de Kerk – Evert de Jong

In deze aflevering stellen we opnieuw twee recente publicaties aan u voor.

 

Een eerste, Heer, leer ons bidden, is een boek dat werd geschreven door mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, in samenwerking met Patrick Van der Vorst en uitgegeven bij Uitgeverij Halewijn.

Soms willen we iets zeggen, maar vinden we niet de goede woorden, zeker als we willen bidden. Dit boek biedt een brede waaier aan gebeden, honderd in totaal, zorgvuldig geselecteerd door mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge. Patrick van der Vorst, als kunsthandelaar bekend geworden in de tv-serie Stukken van Mensen en in juni 2023 tot priester gewijd, koos bij elk gebed een passend kunstwerk. Hij selecteerde werken van uiteenlopende aard: klassiek en modern, schilderijen, tekeningen, installaties. Woord en beeld versterken elkaar en vormen een ideale mix om tegemoet te komen aan ons verlangen om te bidden.

 

Het tweede boek handelt eveneens over het bidden. De gebedscultuur van de Kerk, inleiding op het getijdengebed werd geschreven door Evert de Jong en verscheen bij Uitgeverij Betsaida.

Het gebed is een waardevolle religieuze handeling die diep geworteld is in de mens als schepsel van God. De mens behoort immers geheel en al aan God toe en daarom dient hij ‘deze heerschappij van zijn Schepper te erkennen en te belijden; de vrome mensen van alle tijden hebben dit in feite gedaan door te bidden’ (Algemene inleiding getijdengebed, nr. 6).

In de loop van haar geschiedenis heeft zich in de door Jezus Christus gestichte kerk een cultuur van gebed ontwikkeld die kenmerkend is voor haar leven als geloofsgemeenschap. Fundamenteel en centraal staat in het gebedsleven van de kerk de dankzeggende lofprijzing van God, de Heilige.

Zoals geheel de liturgie is ook het gebed een diaconia Dei, de dienst van God aan ons, en onze dienst aan God. Het is immers God die onze lippen opent om te bidden, woorden die wij dagelijks zeggen wanneer wij op die dag beginnen met het eerste gebedsuur (vgl. Ps. 51 (50), 17).
Dit boek wil een hulp zijn tijdens het leerproces van het zich eigen maken van het getijdengebed door degenen die dit gebed van de kerk gaan bidden, tot hun vreugde en verrijking van hun geloofsleven.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Heer, leer ons bidden - In gesprek met mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge - De gebedscultuur van de Kerk - Evert de Jong
Loading
/

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Diane Kets

    De gebedscultuur van de kerk: leerrijk interview. Wou het beluisteren om te weten of ik het boek al dan niet zou kopen. Ja dus!
    Zeer goede vraagstelling!
    Bedankt.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten