Zorg voor de ziel – Mgr. Gabriël Quicke – Zusters in oorlog – An Vandenberghe

In de aflevering van De Leeswijzer voor de maand maart stellen we opnieuw twee boeken aan u voor.

Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert, uitgegeven bij de Uitgeverij Halewijn.

 • Theoloog Gabriël Quicke is ook kenner van Augustinus. In dit boek toont hij mooi aan dat het ook in onze tijd waardevol is om deze kerkvader het woord te geven.De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales. Verder  staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De ‘pastor’ is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden. Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht. Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam.Mgr. Gabriel Quicke is priester van het bisdom Brugge en was van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij is nu president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven. Tevens is hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

 

Zusters in oorlog, leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting

 • De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. Ook niet de nagenoeg vijftigduizend vrouwen die hadden gekozen voor een leven als zuster in een van de vele kloosters in België. Hun verhaal is nooit eerder verteld. Omdat oorlog een mannenzaak was, schijnbaar veraf van het onzichtbare bestaan van zusters verscholen achter hoge kloostermuren. En toch werd ook hun leven grondig overhoopgegooid. De oorlog bracht angst en twijfel, maar daagde ook uit tot actie en verzet, zoals blijkt uit de unieke verhalen in Zusters in oorlog. Vanuit de kwetsbare en tegelijkertijd invloedrijke positie die vrouwelijke kloosterlingen innamen in de kerk en in de samenleving, wordt voor het eerst een beeld geschetst van hun bijzondere, maar ook herkenbare oorlogservaringen.
  Opvallend portret van Zuster Dufrane, lid van het Geheime Leger en actief medewerkster bij de reddingsoperaties van geallieerde soldaten en Joden. Met dank aan het Kadoc KU Leuven

   

  Het boek werd geschreven door vier auteurs, wij spraken met mevrouw An Vandenberghe:

  Roeland Hermans is historicus en als publieksmedewerker verbonden aan KADOC-KU Leuven. Hij publiceert over diverse aspecten van de sociale en religieuze geschiedenis van België in de negentiende en twintigste eeuw.Kristien Suenens is historica en als onderzoeker en consulent voor het erfgoed van religieuze instituten verbonden aan KADOC-KU Leuven. Haar onderzoek en publicaties focussen op de geschiedenis van het kloosterleven in België in de negentiende en twintigste eeuw.

  Ria Christens is historica en werkt als archivaris en erfgoedbeheerder bij vzw Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee. Ze verricht onderzoek naar en publiceert over de wisselwerking tussen onderwijs, gender en religie in Vlaanderen in de negentiende en twintigste eeuw.

  An Vandenberghe is historica en als archivaris en consulent voor het erfgoed van zorg- en welzijnsorganisaties verbonden aan het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde. Haar onderzoek focust op de geschiedenis van vrouwelijke religieuzen, zorg en missiewetenschap in de negentiende en twintigste eeuw.

  Aan dit thema is een zeer interessante tentoonstelling verbonden! Meer informatie kan u vinden op de website van het KADOC-KU Leuven:

  https://kadoc.kuleuven.be/8_projecten/2019/2019_14_zusters_tweede_wereldoorlog

 

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Zorg voor de ziel - Mgr. Gabriël Quicke - Zusters in oorlog - An Vandenberghe
Loading
/

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Ilse De Voegt

  👍🙌👍👍👍

Een reactie achterlaten