Heilige Ignatius van Antiochië

Vandaag staan we stil bij de heilige Ignatius van Antiochië

Ignatius van Antiochië was bisschop van Antiochië in Syrië, waartoe hij in 69/70 werd aangesteld. Hij wordt gerekend tot de apostolische vaders.
Hij stierf in 110 in Rome de marteldood en hij heeft zijn naamdag in de Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochië en de rooms-katholieke Kerk op 17 oktober, in de Oosters-orthodoxe Kerk op 20 december. Over het leven van Ignatius is weinig bekend.

Hij schreef verschillende brieven aan christengemeenten in Klein-Azië en Italië terwijl hij op bevel van keizer Trajanus naar Rome werd gevoerd om in het Colosseum ter dood te worden gebracht. Over die reis naar Rome heeft Kerkvader Eusebius van Caesarea geschreven.
In Smyrna ontmoette hij Polycarpus en kreeg hij bezoek van een deputatie uit de christengemeente van Efeze. Dit gezelschap bestond uit Onesimus, de bisschop van Efeze, een diaken genaamd Burrus, en nog drie anderen: Crocus, Euplus en Fronto.
Hieruit blijkt dat er tussen de jonge christelijke gemeenten intensief contact was en er een uitvoerig netwerk van onderlinge relaties moet hebben bestaan.

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Heilige Ignatius van Antiochië
Loading
/

Een reactie achterlaten