Vastenretraite in de tweede week van de veertigdagentijd

In deze tweede week van de veertigdagentijd kan u dagelijks na de Eucharistie vanaf 9u45 (en op woensdag na Radio Vaticaan Live, vanaf 10u30) luisteren naar de vastenretraite gegeven door Priester Karel Loodts. Deze week vieren we op 19 maart het Hoogfeest van Sint Jozef. Op deze dag hoeven we niet te vasten.

Maandag 14 maart:  Filippus Neri. Eerbied voor God. De dankzegging na de Heilige Communie.
Filippus Neri was blijmoedig en had een vrolijk karakter. Eens zei hij: “Een goed en opgewekt humeur sterkt uw hart en doet u volharden in het goede. De echte weg om vooruitgang te maken in de heiligheid bestaat erin te volharden in heilige vrolijkheid.”

Dinsdag 15 maart: John Henri Newman. Het ideaal van de heiligheid
Newman heeft zijn geloof en vertrouwen in God gebruikt om zijn mislukkingen te aanvaarden en aan God aan te bieden. Hij was overtuigd dat deze overgave van zijn leven aan God vruchtbaar zou zijn, ver buiten datgene wat hij zelf kon overzien.

Woensdag 16 maart: Innerlijke genezing. Redden wat verloren was. De veertigdagentijd is een tijd van genezing.
Waar menselijk gesproken geen genezing of verandering meer mogelijk is, daar kan Jezus genezen en bevrijding. Gebed, bekering en sacramenteel leven is een voorwaarde voor de genezende bevrijding in geest, ziel en lichaam.

Donderdag 17 maart: God geneest. Genezing in de Bijbel én daarna!
Bijna 1/5de van de Evangelies gaan over genezing en bevrijding. Jezus Christus is dezelfde: gisteren, vandaag en altijd. De Kerk heeft de opdracht zieken te genezen en te bevrijden.

Vrijdag 18 maart: Wonderen. Zijn er nog wonderen?
Wij zeggen U dank, Heer, voor alle tekenen van Uw aanwezigheid, van de meest spectaculaire genezingen tot de intiemste aanrakingen. Moge Uw licht onze zielen, harten en lichamen verheffen, want Uw liefde, Heer, is sterker dan de dood.

Zaterdag 19 maart: Hoogfeest van de Heilige Jozef. Een verborgen leven, grootser dan een leven in volle daglicht.
We weten over Sint Jozef niet veel, maar zijn leven wordt na eeuwen duidelijker. Hij had de opdracht te waken over Gods Zoon en de maagdelijkheid en heiligheid van Maria te behoeden. Het bleef verborgen voor de wereld, maar Sint Jozef werkte mee aan het grootste mysterie: de menswording van God in Maria.

Een reactie achterlaten