Woensdag 23 november: Aanbidding in de kapel van de studio’s. Welkom!

Tijdens onze Mariathon van woensdag 23/11 (6u30) tot en met donderdag 24/11 (22u30) wensen we graag een Aanbiddingsavond te houden in de kapel van de studio’s van Radio Maria. Jullie zijn daar allen op uitgenodigd!

De Aanbiddingsavond op woensdag 23 november 2022 start om 20u15 en duurt tot 21u30. We sluiten het gebedsmoment af met het bidden van de completen, de dagsluiting.