Live internationale rozenkrans vanuit Nazareth en toewijding van Radio Maria aan Onze-Lieve-Vrouw!

Naar aanleiding van de Geestelijke Bedevaart van Radio Maria (lees hier meer informatie over deze bedevaart) zullen we samen met alle Radio Maria’s wereldwijd de rozenkrans bidden vanuit Nazareth!

Ook zullen we, zoals elk jaar, Radio Maria toewijden aan Onze-Lieve-Vrouw. Dat zullen we doen met dit gebed:

Toewijding van Radio Maria
Aan de Heilige Maagd  Maria

Verheug u, Heilige Maagd Maria,
omdat de Blijde Boodschap
tot alle hoeken van de aarde,
met vreugde werd gegeven,
door de goddelijke genade.

Het Woord van God
dat mens is geworden
in uw schoot
brengt vreugde en Vrede
in de harten van de mensen.

Vanuit uw moederlijk hart
is er een grote gave van liefde
gegeven aan de Kerk:
Radio Maria.

Als nederig instrument ten dienste
van de wijngaard van de Heer,
wil Radio Maria,
die zich verenigd met alle volkeren
en naties,
zich aan u toewijden,
en wij verklaren U Koningin
over onze harten.

Geloof en liefde,
hoop en vrede,
dat is de boodschap
die wij, uw kinderen, met nederigheid willen brengen
bij onze broeders en zusters.

Sla uw mantel, Heilige Maagd Maria,
over al degenen die lijden in de wereld.
Mogen de armen, de zieken,
de eenzamen en ook  alle zondaars
die zoeken naar de waarheid
hulp vinden bij U.

Breng bij ons een tijd van genade
de tijd van de overwinning
van uw Onbevlekt Hart.
Mogen wij de genade ontvangen
u te dienen
door de gave van ons leven,
zodat een ware mensheid
doordrengt van Gods liefde
op aarde mag verschijnen.

Koningin van de vrede, bid voor ons.

Moeder van de Kerk, bid voor ons.

Amen.

Een reactie achterlaten