Magnificat90: Dag 76

Mijn Heer en mijn God, ik geloof:
dat Gij zijt één God in drie Personen;
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is mens geworden
en aan het kruis gestorven is;
dat Gij het goede loont en het kwade straft.
Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard,
en door de Heilige Kerk ons leert.
Dat geloof ik vast,
omdat Gij het hebt gezegd,
die alles weet en altijd waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof.
Amen

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Magnificat90: Dag 76
Loading
/

Een reactie achterlaten