Ireneüs van Lyon en zijn werk ‘Tegen de ketterijen’

Ireneüs van Lyon staat bekend als de eerste grote theoloog van de christelijke Kerk. Deze Kerkvader leefde in de periode kort na de apostelen, tussen het jaar 130 en 202. In zijn alom bekend werk Tegen de ketterijen schrijft hij (deel III, Herder 1995) over het onderwerp dat ons bezighoudt, de antichrist. Christus en de antichrist zijn twee antipoden. Wanneer de H. Ignatius van Loyola in zijn Geestelijke Oefeningen een meditatie geeft over de twee banieren, die van Christus en die van satan, dan staat de antichrist ongetwijfeld onder de banier van satan. En volgens de H. Ireneüs begint deze strijd tegen Christus – deze antichrist – met de ontkenning van de menswording van Gods Zoon en de ontkenning dat deze mens geworden Zoon van God tevens de Gekruisigde en de Verrezene is.

Radio Maria Podcast
Ireneüs van Lyon en zijn werk 'Tegen de ketterijen'
Loading
/

Een reactie achterlaten