Priester Théogène: “Missio wil in de eerste plaats de Blijde Boodschap doorgeven”

Priester Théogène Havugimana © Théogène Havugimana

Deze keer interviewt Chatérine E.H. Théogène Havugimana, de directeur van Missio over zijn nieuwe taak. Hij legt uit waarom iedereen, elke christen, missionaris is. Daarnaast doet de directeur uit de doeken waar de hij een nieuwe koers wil varen met de Belgische afdeling binnen de internationale katholieke organisatie. Tot slot trapt het interview de Missionarie campagne 2021 af.

Een reactie achterlaten