Vanaf maandag 1 mei: voorbereiding op de Mariathon!

Vanaf maandag 1 mei bereiden we ons voor op de Mariathon dat op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 mei plaats zal vinden.

Zoals elk jaar in de maand mei zal ook dit jaar onze Mariathon ten voordele zijn van de wereldfamilie. We wensen dit jaar 7 projecten, 7 Radio Maria’s, te ondersteunen dankzij uw hulp!

Dagelijks programma

Elke Radio Maria heeft zijn specifieke noden. Dagelijks vanaf 1 mei kan u luisteren naar een uitzending ter voorbereiding op deze Mariathon waar elk project zal worden uitgelegd. Voor wat hebben ze uw hulp nodig? Wat zijn de plannen? Is het een nieuwe Radio Maria die opstart of een reeds bestaande radio die uw hulp broodnodig heeft?

Luister dagelijks om 07u45 en om 16u10 voor een overzicht van elk project:

Maandag 1 mei: Radio Maria Congo
Dinsdag 2 mei: Radio Maria Nigeria
Woensdag 3 mei: Radio Maria Burundi
Donderdag 4 mei: Radio Maria Rwanda
Vrijdag 5 mei: Radio Maria Mozambique

Maandag 8 mei: Radio Maria Kenia
Dinsdag 9 mei: Radio Maria Ethiopie

Woensdag 10 mei, donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei: Mariathon!

Bid met ons mee: Noveengebed tot de Heilige Jozef (van 1 mei tot en met 9 mei)

Ook wensen we ter voorbereiding op de Mariathon zeer speciaal te bidden tot de heilige Jozef en tot de heilige Maagd Maria voor Radio Maria. Moge zij de Wereldfamilie van Radio Maria vele weldoeners geven opdat we met het Evangelie aanwezig kunnen zijn in de wereld.
Bidt u met ons mee?

Almachtige en barmhartige God!

U hebt aan Uw Onbevlekte Moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot Uw voedstervader uitverkoren.
Verleen Uw Kerk door de verdiensten en op de voorbede van deze grote Heilige de vrede en de rust, en ons de genade U éénmaal in de Hemel eeuwig te mogen aanschouwen.
U, die leeft en heerst met God de Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

O Heilige Jozef,
U, die in alle noden uitkomst kan bieden,
U, die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is.
Help Radio Maria met Uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons,
dat vragen wij U nederig.

Amen.

 

Een reactie achterlaten