De Kerk in Nigeria (deel 1)

We staan aan het begin van de veertigdagentijd op weg naar Pasen. De vastencampagne van Kerk in Nood zet de Kerk in Nigeria in de kijker. Daarover gaat deze uitzending en ook die van de maand maart.

© ACN

Goede vrienden,

Op Aswoensdag beginnen wij met de vastentijd. Dit jaar zou de pauselijke stichting Kerk in Nood hiermee een bijzondere vastencampagne ten gunste van de lijdende Kerk in Nigeria willen verbinden. Het is de bedoeling van deze campagne om de grote nood van de christenen in Nigeria onder de aandacht te brengen. Na de jarenlange islamitische terreur door Boko Haram, zijn ze tegenwoordig immers het slachtoffer van een nieuwe golf van brutale aanslagen door extremistische en criminele groepen. Kerken worden in brand gestoken, priesters, kloosterlingen en gelovigen worden mishandeld, ontvoerd en vermoord, honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en leven onder onmenselijke omstandigheden. Vanzelfsprekend zouden wij met de campagne vele giften willen inzamelen om de Kerk in Nigeria met concrete projecten te kunnen helpen, maar het gaat hierbij ook om iets dat nog veel groter is.

Doordat wij goed doen voor een ander, ‘verhogen’ wij ons aandeel in het oneindig kostbare ‘genadekapitaal’ dat Jezus door Zijn lijden aan het kruis aan Zijn Kerk heeft geschonken. Hij heeft met Zijn bloed onze volledige schuld afbetaald en voor ons een onmetelijke rijkdom verdiend. Hoevelen zijn echter werkelijk geïnteresseerd om die verborgen schat, die ongelofelijk waardevolle parel te zoeken en te verwerven, maar bouwen in plaats daarvan liever op hun eigen vermogen en hun eigen verdiensten?

De lijdende en vervolgde christenen leren ons hoe we echte verdiensten kunnen verzamelen, die hun onschatbare waarde uit het kruisoffer van Christus halen.  Zij zijn bereid om de prijs te betalen om ervoor te zorgen dat de genadeschat van het kruis, de oneindige Liefde van God, in de harten van alle mensen woont en hen rijk maakt met alle gaven van de hemel. Dit werd bevestigd door hulpbisschop John Bakeni uit het zwaar beproefde bisdom Maiduguri in Noord-Nigeria, toen hij ons zei: “Wij halen kracht uit de macht van het kruis. Natuurlijk vragen wij ons af: ‘Waarom al dat leed?’. Soms voelen wij ons door God, door de regering, door de mensen in de steek gelaten, maar uiteindelijk zijn wij met het lijden van het kruis verenigd. Wanneer onze getuigenis de anderen helpt om in het geloof en in de liefde te groeien, geeft dat ons kracht”.

Wij allen kunnen ‘bijdragen aan het genadekapitaal betalen’, opdat de wereld door de kracht van het kruis het heil kan bereiken en alles in Jezus nieuw kan worden. Zoals de heilige Paulus in een van zijn in gevangenschap geschreven brieven schrijft: “Ik ben verheugd dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, de Kerk” (Kol 1,24). Wat ontbreekt, is dat zovelen de macht en de rijkdom van de liefde die Jezus voor ons heeft verdiend nog niet erkend hebben en nog als slaven van de zonde en de dood leven. Met elk gebed, elke Heilige Communie, elke vergeving, elk oprecht voornemen tot bekering, elke verzaking uit liefde, elke dienst, elke gift, dragen wij bij aan de grote goddelijke ‘campagne van het kruis’ en leggen wij met Jezus een schat aan, die ons een zekere toekomst en het ware leven geeft.

In dankbaarheid zegen ik u.

P. Martin M. Barta

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
De Kerk in Nigeria (deel 1)
Loading
/

Een reactie achterlaten