De Synode over Synodaliteit is vandaag gestart!

Vandaag hebben we het over de Synode over Synodaliteit. Vandaag, woensdag 4 oktober, gaat het van start in Rome. Maar wat is een synode? Waar gaat deze synode over? We overlopen het samen.

Paus Fransiscus heeft gezegd: ‘Zonder gebed, geen synode‘. En daarom een oproep om een bijzonder gebed tot de heilige Geest te Bidden.

Het Adsumus Sancte Spiritus is een beroemd gebed, toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla. Van oudsher wordt het gebruikt op concilies, synodes en andere kerkelijke bijeenkomsten. Ook elke zitting van het Tweede Vaticaans Concilie begon ermee. Het gebed nodigt de Heilige Geest.

Wij staan voor U, Heilige Geest

Wij staan ​​voor U, Heilige Geest,
in Uw naam komen we samen.

U die onze raadgever zijt,
kom tot ons,
sta ons bij
woon in onze harten.

Leer ons wat we moeten doen
en toon ons de weg die we samen moeten volgen.

Behoed ons ervoor,
kwetsbaar en zondig als we zijn,
de richting kwijt te raken
en verwarring te veroorzaken.

Laat niet toe
dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.

Geef ons de gave van onderscheiding:
dat we ons laten leiden door wat waar en goed is
zonder dat vooroordelen onze daden beïnvloeden.

Breng ons tot eenheid in U:
dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn
op de weg naar het eeuwige leven.

Dit vragen we U,
Gij die werkt in alle tijden en op alle plaatsen,
in gemeenschap met de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

Ook hebben we het over de Heilige Fransiscus van Assisi wiens feest we vandaag vieren. We luisteren naar een muzikale versie van het zonnelied. Ook bidden we samen een gekend gebed van hem:

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
laat mij vergeving brengen waar belediging is,
laat mij eendracht brengen waar tweedracht is,
laat mij waarheid brengen waar dwaling is,
laat mij geloof brengen waar twijfel is,
laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
laat mij uw licht brengen waar duisternis is,
laat mij vreugde brengen waar droefheid is.

O Heer, geef dat ik niet zozeer zoek getroost te worden als te troosten,
begrepen te worden als te begrijpen,
bemind te worden als te beminnen.
Want door te geven ontvangt men,
door zich te vergeten vindt men,
door te vergeven wordt men vergeven,
door te sterven verrijst men tot het eeuwig leven.

 

En de Bijbelvers voor vandaag is de volgende:

Leer Mij, Heer, te onderscheiden uw wegen, de paden te zien die Gij wijst.

Ps 25, 4

 

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
De Synode over Synodaliteit is vandaag gestart!
Loading
/

Een reactie achterlaten