Op 29 mei vieren we Paulus VI, wie was hij? Nieuw document in ‘de Kerk spreekt’ en een brief aan Quintilianus

Op 29 mei vieren we de heilige paus Paulus VI. We overlopen kort zijn leven en lezen ook 10 quotes van deze heilige.

“De moderne mens luistert gewilliger naar getuigen dan naar leraren, en als hij naar leraren luistert, is dat omdat zij getuigen zijn.”

“De taak van het evangeliseren van alle mensen is de essentiële zending van de Kerk. Het is een taak en missie die des te dringender wordt door de enorme en diepgaande veranderingen van de huidige samenleving. Evangeliseren is in feite de genade en roeping die eigen is aan de Kerk, haar diepste identiteit. Ze bestaat om te evangeliseren.”

“Het ware humanisme wijst de weg naar God en erkent de taak waartoe wij geroepen zijn, de taak die ons de werkelijke zin van het menselijk leven biedt. De mens is niet de ultieme maatstaf van de mens. De mens wordt pas echt mens door voorbij zichzelf te gaan.”

“De wereld vraagt en verwacht van ons eenvoud van leven, de geest van gebed, naastenliefde jegens allen, in het bijzonder jegens de laagsten en de armen, gehoorzaamheid en nederigheid … Zonder dit teken van heiligheid zal ons woord het moeilijk hebben om het hart van de moderne mens te raken. Het dreigt ijdel en steriel te worden.”

“De Heilige Geest geeft je ook de genade om het beeld van de Heer te ontdekken in de harten van de mensen en leert je hen lief te hebben als broeders en zusters. Opnieuw helpt Hij je om de uitingen van Zijn liefde in gebeurtenissen te zien. Als we nederig aandacht hebben voor mensen en dingen, verlicht de Geest van Jezus ons en verrijkt Hij ons met Zijn wijsheid, op voorwaarde dat we doordrongen zijn van de geest van gebed.”

“Maria is niet alleen een voorbeeld voor de hele Kerk in de uitoefening van goddelijke aanbidding, maar is duidelijk ook een leraar van het spirituele leven voor individuele christenen. De gelovigen begonnen al heel vroeg naar Maria te kijken en haar na te volgen door van hun leven een daad van aanbidding van God te maken en van hun aanbidding een inzet van hun leven te maken.”

“De les van het huiselijk leven: moge Nazareth ons de betekenis van het gezinsleven leren, zijn harmonie van liefde, zijn eenvoud en sobere schoonheid, zijn heilig en onschendbaar karakter; moge het ons leren hoe zoet en onvervangbaar zijn opleiding is, hoe fundamenteel en onvergelijkbaar zijn rol op het sociale vlak.”

“Geen oorlog meer, nooit meer oorlog. Het is vrede, vrede die het lot van de volkeren en van de hele mensheid moet leiden.”

“De opdracht aan de Twaalf om uit te gaan en de Blijde Boodschap te verkondigen geldt ook voor alle christenen, zij het op een andere manier … de Blijde Boodschap van het Koninkrijk dat komt en dat begonnen is, is bedoeld voor alle mensen van alle tijden. Zij die de Blijde Boodschap hebben ontvangen en daardoor zijn opgenomen in de gemeenschap van verlossing, kunnen en moeten deze verkondigen en verspreiden.”

“Deze wereld waarin we leven heeft schoonheid nodig om niet weg te zinken in wanhoop. Het is schoonheid die, net als de waarheid, vreugde brengt in het hart van de mens en die kostbare vrucht is die bestand is tegen de slijtage van de tijd, die generaties verenigt en hen dingen laat delen in bewondering.”

Deze week zijn we gestart met het voorlezen van een ander document in het programma ‘de Kerk spreekt’. Kevin komt het even toelichten!

We lezen vandaag ook een brief voor uit de collectie brieven van Johannes Paulus I aan beroemde mensen. Dit keer lezen we de brief aan Quintilianus voor!

De Bijbelvers voor vandaag is:

Uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
– Lc 7, 50

Radio Maria Podcast
Radio Maria Podcast
Op 29 mei vieren we Paulus VI, wie was hij? Nieuw document in 'de Kerk spreekt' en een brief aan Quintilianus
Loading
/

Een reactie achterlaten