Vastenretraite in de week van Aswoensdag

Vanaf Aswoensdag gaat er een vastenretraite van start gebracht door Priester Karel Loodts. Dagelijks neemt hij ons na de Eucharistie vanaf 9u45 (en op woensdag na Radio Vaticaan Live, vanaf 10u30) mee voor een bezinning in voorbereiding op Pasen.  U kan elke dag online een nieuwe aflevering vinden en beluisteren.

Aswoensdag 2 maart: Aalmoezen, bidden, vasten. Praktische tips van Jezus om de veertig dagen te beleven. Reboot your system.
Door te vasten zullen we méér oog hebben voor God en onze medemensen. We zullen minder met onszelf bezig zijn en meer oog hebben voor de noden van familieleden, vrienden en kennissen. Als we dan iets aan God vragen, kunnen we het verkrijgen.

Donderdag 3 maart: Johannes Chrysostomus. Bij het altaar ben je veilig.
De plaats waar Jezus Tegenwoordig komt, op het altaar, is heilig. Bij het altaar ben je veilig en word je beschermd en wordt alles weer goed gemaakt.

Vrijdag 4 maart: Ambrosius van Milaan. De boete van keizer Theodosius.
De keizer was Christen, maar beging een zware misdaad. Wat zou bisschop Ambrosius doen? Zwijgen of niet? Op de drempel van de kerk kwam de keizer tot inkeer. Wie de handen uitsteekt naar Jezus in de Heilige Communie, doet dit best met zuivere handen en een zuiver hart.

Zaterdag 5 maart: Gregorius de Grote. De brieven van de Paus. Heer ontferm U, Kyrie Eleison.
Gregorius hoopte zo op een rustig leven in een klooster, in gebed en met God verbonden. Als Paus moet hij zoveel regelen en is hij zo verstrooid en met van alles bezig… We vragen aan Jezus dat Hij zich over ons ontfermt.

Een reactie achterlaten