Vastenretraite in de derde week van de veertigdagentijd

In deze derde week van de veertigdagentijd kan u dagelijks na de Eucharistie vanaf 9u45 (en op woensdag na Radio Vaticaan Live, vanaf 10u30) luisteren naar de vastenretraite gegeven door Priester Karel Loodts. Deze week vieren we op 25 maart het Hoogfeest van Maria Boodschap. Op deze dag hoeven we niet te vasten.

Maandag 21 maart: Gezinnen deel 1: Gezinnen zullen de wereld redden.
Een kind moet zijn of haar vader en moeder zien bidden. Er is niets dat een gezin zozeer verenigt dan het gebed. A family that prays together stays together (Een familie die samen bidt, blijft samen).

Dinsdag 22 maart:Gezinnen deel 2: Meewerken met het plan van God.
God heeft een plan voor uw gezin. Gebruik de ‘wapens’ die God u geeft. Geen bommen en granaten, maar het gebed in familiekring, het vasten, het offer, de Bijbel, elkaar vergeven en de sacramenten van de Eucharistie en de Verzoening (biecht).

Woensdag 23 maart: Pater Paulus Luyckx. De grote Belgische wonderdoener.
Zijn liefde was gericht op armen en lijdenden. Hij hielp hen door duizenden genezingen, wonderen en vaderlijke raad. Zijn leven kan men samenvatten met een zin uit de Handelingen van de Apostelen: “Hij ging weldoende rond en genas allen (…) want God was met Hem.”

Donderdag 24 maart: Eucharistische Wonderen. Een bewijs van Jezus Aanwezigheid.
Doorheen de kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische Wonderen gebeurd, in alle hoeken van de wereld, ook in België. Deze wonderen helpen de mensen te geloven in de Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Heilige Communie.

Vrijdag 25 maart: Maria Boodschap. De Engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria, Gekozen door God.
Het ja-woord van Maria (Mij geschiede naar Uw woord) is hét omslagpunt in Gods plan voor de mensen. Maria heeft een buitengewone rol in onze verlossing door Jezus Christus. We vragen Maria ons te helpen ons eigen ja-woord uit te spreken en vol te houden.

Zaterdag 26 maart: God is mijn Vader. Gods Hart is fijngevoeliger dan mijn hart.
Het is noodzakelijk dat God de Vader door de mensen gekend, bemind en geëerd wordt, opdat Hij, na de mensen te hebben geschapen, hun Vader kan zijn, hun Redder en de Oorzaak van hun eeuwig geluk in de Hemel.

Een reactie achterlaten

Menu sluiten