Adventscatechese door Priester Karlo

De Advent is een mariale tijd. Samen met Onze Lieve Vrouw zijn we in blijde verwachting van Jezus. In deze catechesereeks spreekt priester Karlo over de verschillende titels van Onze Lieve Vrouw. Doorheen de geschiedenis van de Kerk heeft ze deze verschillende titels gekregen waarvan sommige devoties zijn geworden en andere zelfs dogma's. Priester Karlo bespreekt deze titels aan de hand van de geschriften van Kardinaal John Henry Newman.

In deze eerste week van de Advent kan u dagelijks (behalve op woensdag en zondag) na de Eucharistie vanaf 9u45 luisteren naar de advenstretraite gegeven door onze programmadirecteur Priester Karlo.

Maandag 28 november: Virgo Praedicanda – Lofwaardige Maagd

Dinsdag 29 november: Mater Admirabilis – Bewonderenswaardige Moeder

Donderdag 1 december: Domus Aurea – Gouden huis en Mater Amabilis – Eerwaardige Maagd

Vrijdag 2 december: Virgo Veneranda – Eerwaardige Maagd

Zaterdag 3 december: Rosa Mystica – Mystieke Roos

Een reactie achterlaten