Catecheses in de tweede week van de Advent

De Advent is een mariale tijd. Samen met Onze Lieve Vrouw zijn we in blijde verwachting van Jezus. In deze catechesereeks spreekt priester Karlo over de verschillende titels van Onze Lieve Vrouw. Doorheen de geschiedenis van de Kerk heeft ze deze verschillende titels gekregen waarvan sommige devoties zijn geworden en andere zelfs dogma's. Priester Karlo bespreekt deze titels aan de hand van de geschriften van Kardinaal John Henry Newman.

In deze tweede week van de Advent kan u dagelijks (behalve op woensdag en zondag) na de Eucharistie vanaf 9u45 luisteren naar de advenstretraite gegeven door onze programmadirecteur Priester Karlo.

Maandag 5 december:  Speculum Justitiae – Spiegel van Gerechtigheid

Dinsdag 6 december: Sedes Sapientiae – Zetel van Wijsheid

Donderdag 8 december: Janua Caeli – Poort van de Hemel en Mater Creatoris – Moeder van de Schepper

Vrijdag 9 december: Mater Christi – Moeder van Christus

Zaterdag 10 december: Mater Salvatoris/Redemptoris – Moeder van de Zaligmaker

Een reactie achterlaten