Catecheses in de derde week van de Advent

De Advent is een mariale tijd. Samen met Onze Lieve Vrouw zijn we in blijde verwachting van Jezus. In deze catechesereeks spreekt priester Karlo over de verschillende titels van Onze Lieve Vrouw. Doorheen de geschiedenis van de Kerk heeft ze deze verschillende titels gekregen waarvan sommige devoties zijn geworden en andere zelfs dogma's. Priester Karlo bespreekt deze titels aan de hand van de geschriften van Kardinaal John Henry Newman.

In deze derde week van de Advent kan u dagelijks (behalve op woensdag en zondag) na de Eucharistie vanaf 9u45 luisteren naar de advenstretraite gegeven door onze programmadirecteur Priester Karlo.

Maandag 12 december:  Vas Insigne Devotionis – Heerlijk vat van Godsvrucht

Dinsdag 13 december: Vas Honorabile – Eerwaardig Vat

Donderdag 15 december: Vas Spirituale – Geestelijk Vat en Consolatrix Afflictorum – Troosteres van de bedrukten

Vrijdag 16 december: Virgo Prudentissima – Allervoorzichtigste Maagd

Zaterdag 17 december: Turris Eburnea – Ivoren Toren

Een reactie achterlaten